Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương
Số ký hiệu văn bản 17/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành 05/02/2020
Ngày hiệu lực 05/02/2020
Trích yếu nội dung Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc
Tài liệu đính kèm nd-17.signed-5-.pdf