Về việc nghiên cứu Thông báo số 201/TB-UBND của UBND tỉnh Bình Thuận về việc triển khai các văn bản của Trung ương
Số ký hiệu văn bản 592/TB-UBND
Ngày ban hành 05/10/2020
Ngày hiệu lực 05/10/2020
Trích yếu nội dung Về việc nghiên cứu Thông báo số 201/TB-UBND của UBND tỉnh Bình Thuận về việc triển khai các văn bản của Trung ương
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực CNTT
Người ký duyệt Trần Thị Kim Anh
Tài liệu đính kèm 201tbub.signed.pdf