Báo cáo 468/BC-UBND ngày 05/12/2022 về UBND Thành phố Phan Thiết về Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022 và kế hoạch đầu tư công năm 2023
01c.%20kem%20bc%20-%20khv%202023.xlsx01b.%20kem%20bc%20-%20giai%20ngan%20von%20tp.xls01a.kem%20bc-%20giai%20ngan%20von%20tinh.xlsx;468%20kem%20bc-%20giai%20ngan%20von%20tinh.signed.pdf;468%20BC01.%20bc%20dtc%202022%20-%20khv%202023.signed.signed.pdf
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập