PHƯỜNG LẠC ĐẠO TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023

Sáng ngày 04/01/2023, UBND phường đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác cải cách hành chính năm 2023 dưới sự điều hành của đồng chí Đào Quang Thanh - Chủ tịch UBND phường. Hội nghị đã đề ra nhiệm vụ cụ thể cho các bộ phận, ban ngành và tất cả cán bộ, công chức phải hoàn thành trong năm nhằm nâng cao hiệu quả của công tác công tác cải cách hành chính tại địa phương.

 

 

Đến nay công tác CCHC tại địa phương cơ bản được tổ chức thực hiện đúng quy định và đạt được một số kết quả nhất định trên các lĩnh vực về: cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức, cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số.

Trong thời gian đến, địa phương sẽ tiếp tục thực hiện và nâng cao chất lượng hoạt động, từng bước hiện đại hóa nền hành chính trong hệ thống cơ sở nhất là của bộ phận “Một cửa”, “Một cửa liên thông”; triển khai thực hiện quy chế làm việc của UBND phường, tăng cường công tác giám sát, đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ của CBCC phường; đồng thời quan tâm cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước và xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong công tác cải cách hành chính tại địa phương.

Đồng chí Phạm Tuân - Bí thư Đảng uỷ phường đã kết luận những ưu điểm và hạn chế, tồn tại trong quá trình thực hiện cải cách hành chính của địa phường trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị UBND phường cần thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, chỉ tiêu trong bản cam kết trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính hàng năm. Tập trung cải cách thể chế, xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Quan tâm đến công tác chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính đảm bảo giải quyết hồ sơ hành chính cho nhân dân đúng và trước hạn./.

 

                                                                                                          P. Lạc Đạo

P. Lạc Đạo
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 25
  • Hôm nay: 639
  • Trong tuần: 39 003
  • Tháng hiện tại: 177 424
  • Tổng lượt truy cập: 2927834
Đăng nhập