Phan Thiết chấn chỉnh khắc phục hạn chế, thiếu sót qua khảo sát lấy ý kiến cán bộ, công chức đánh giá chỉ số Cải cách hành chính của tỉnh

Phan Thiết chấn chỉnh khắc phục hạn chế, thiếu sót qua khảo sát lấy ý kiến cán bộ, công chức đánh giá chỉ số Cải cách hành chính của tỉnh

 

Qua nghiên cứu Báo cáo số 2295 ngày 05/10/2022 của Sở Nội vụ về kết quả khảo sát lấy ý kiến cán bộ, công chức đánh giá chỉ số Cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh; ngày 05/12/2022, Chủ tịch UBND TP. Phan Thiết Phan Nguyễn Hoàng Tân có công văn yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố và Chủ tịch UBND các phường, xã khi tham gia thực hiện khảo sát để xác định Chỉ số CCHC (PAR Index) của tỉnh hàng năm (do Bộ Nội vụ tổ chức), phải thực hiện việc đánh giá nghiêm túc, khách quan, thực chất, phản ánh đúng công tác cải cách hành chính của tỉnh. Việc đánh giá những nội dung tồn tại, hạn chế, mức độ đạt được thấp trong năm khảo sát phải có căn cứ, cơ sở đánh giá, không dựa trên cảm tính, chủ quan, đánh giá chung chung.

Căn cứ chỉ đạo của Tỉnh ủy, Thành ủy về CCHC và Kế hoạch CCHC giai đoạn của tỉnh, thành phố, chủ động đề xuất tham mưu UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu CCHC thuộc chức năng, phạm vi quản lý của ngành, đơn vị để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu CCHC được tỉnh và thành phố giao. Đồng thời, tăng cường vai trò, trách nhiệm, năng lực của cơ quan thường trực và các cơ quan chủ trì triển khai các nội dung CCHC trong chương trình, Kế hoạch CCHC của thành phố, của cơ quan, đơn vị, địa phương và vai trò, trách nhiệm trong công tác phối hợp, hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan để hoàn thành tốt nhiệm vụ CCHC được giao. Tích cực học hỏi kinh nghiệm ở các huyện, thị xã trong tỉnh và ngoài tỉnh trên lĩnh vực mình tham mưu, quản lý; cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao kỹ năng, trình độ trong công tác, thực hiện nhiệm vụ. Cùng với đó, tăng cường chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân bảo đảm đúng trình tự, thời gian quy định, nhất là trên lĩnh vực đất đai. Khắc phục tình trạng trễ hẹn trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai; chỉ đạo công chức, viên chức khi tham gia vào quy trình giải quyết hồ sơ đất đai cần có sự phối hợp nhịp nhàng, kịp thời giữa các bộ phận, cơ quan, đơn vị có liên quan. Tăng cường công khai minh bạch thông tin trên tất cả các lĩnh vực; ứng dụng công nghệ thông tin, dịch vụ công trực tuyến trong thực hiện các thủ tục hành chính; tăng cường kiểm tra, giám sát giám sát đối với công chức, viên chức trong thực thi công vụ; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Thường xuyên cập nhật kịp thời các thông tin quản lý điều hành (tin tức, sự kiện; chính sách; xử lý phản ánh - kiến nghị) trên Trang Thông tin điện tử của thành phố. Khắc phục việc duy trì quy trình ISO ở một số đơn vị vẫn còn mang tính hình thức; vẫn còn tình trạng hồ sơ thực hiện ISO giải quyết trễ hạn; thường xuyên đánh giá quy trình vận hành ISO để khắc phục các tồn tại và cải tiến quy trình tốt hơn.

Đối với Văn phòng HĐND và UBND thành phố tổ chức quán triệt cho đội ngũ công chức một cửa, xác định rõ việc thực hiện khảo sát là quyền lợi của người dân, người dân có quyền lựa chọn tham gia khảo sát; công chức một cửa có trách nhiệm vận động, khuyến khích và không ép buộc người dân tham gia khảo sát.

Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố rà soát, tham mưu UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị sự nghiệp xây dựng phương án, lộ trình tự chủ tài chính để giảm kinh phí ngân sách cấp cho các đơn vị sự nghiệp theo yêu cầu. đồng thời, tăng kinh phí tự chủ cho các trường Mầm non - Mẫu giáo, tiểu học và THCS để các trường đủ chi cho các hoạt động và cân đối được một phần chi tăng thu nhập. Hiện nay, kinh phí giao tự chủ cho hệ thống các trường công lập ở các cấp học này vẫn còn rất thấp.

Riêng Phòng Nội vụ tham mưu UBND thành phố thực hiện tốt công tác luân chuyển cán bộ, chuyển đổi vi trí công tác đối với công chức; đề xuất tiêu chí và phương pháp đánh giá thực chất hơn nữa, nhất là để tránh sự cả nể hoặc tinh thần tự phê bình và phê bình không nghiêm túc trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, tham mưu UBND thành phố cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia đầy đủ các lớp đào tạo, bồi dưỡng do tỉnh tổ chức.

 

Thanh Minh

 

Tác giả:Thanh Minh
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 32
  • Hôm nay: 4298
  • Trong tuần: 42 056
  • Trong tháng: 159 763
  • Tất cả: 2518355
Đăng nhập