Ủy ban Nhân dân thành phố đề ra nội dung phong trào thi đua “Chung sức, chung lòng, xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025

Ủy ban Nhân dân thành phố đề ra nội dung phong trào thi đua

“Chung sức, chung lòng, xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025

Các cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao, tiếp tục xây dựng, hướng dẫn kịp thời và tổ chức thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua; tập trung vào các hoạt động nghiên cứu, phát huy sáng kiến trong xây dựng, đề xuất các giải pháp đẩy mạnh tiến độ xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia hưởng ứng tích cực các Phong trào thi đua, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào thi đua “Dân vận khéo” và phong trào thi đua “Quyết tâm đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển của quê hương Phan Thiết” trong toàn thành phố.

                                            Ảnh minh họa

Đối với UBND các xã tiếp tục phát động, hướng dẫn đổi mới nội dung, hình thức triển khai thực hiện Phong trào thi đua trên địa bàn. Trong đó, chú trọng một số nội dung : Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp trong việc xây dựng nông thôn mới, phù hợp với từng địa bàn và đối tượng dân ; Huy động các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân tích cực tham gia, đóng góp kinh phí công sức, phát huy nội lực, tăng cường hoạt động xã hội hóa xây dựng nông thôn mới; Tăng cường sự lãnh đạo và chỉ đạo tích cực có hiệu quả của cấp ủy, chính quyền; tuyên truyền, vận động, củng cố, tăng cường sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân để chung sức xây dựng nông thôn mới; Phấn đấu hoàn thành sớm, chất lượng các tiêu chí, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí sau khi đạt chuẩn.

     Đây là nội dung phong trào thi đua trong kế hoạch số 5389/KH-UBND của Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành để tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Chung sức, chung lòng, xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 – 2025.

   Trần Ngọc Sơn

Mặt Trận Phan Thiết

 

Trần Ngọc Sơn
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập