TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM 2022 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023 ​

         Chiều ngày 06/01/2023, Ủy Ban nhân dân phường Hưng Long tổ chức tổng kết phong trào thi đua năm 2022 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Bích Thảo – Bí thư Đảng ủy phường; lãnh đạo UBND phường, Mặt Trận, các ban ngành Đoàn thể phường, Ban điều hành các khu phố và các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Trong hội nghị Ủy ban phường đã thông qua báo cáo tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2022, phương hướng nhiệm vụ công tác Thi đua, khen thưởng năm 2023.

Nhìn chung trong năm 2022 tuy còn nhiều khó khăn nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự điều hành của chính quyền và sự phối hợp của các ban ngành đoàn thể đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên và vận động nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia phong trào thi đua năm 2022, đặc biệt trong năm có nhiều sự kiện và kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước đã tạo nên khí thế thi đua khá sôi nổi, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia góp phần hoàn thành các chỉ tiêu KT-VHXH-QPAN của địa phương. Các khu phố đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu của phường giao, một số cá nhân đã tích cực vận động nhân dân thực hiện các chủ trương chính sách và pháp luật của Nhà nước như thuế đất phi nông nghiệp, thực hiện kế hoạch hóa gia đình v.v.

Tuy nhiên trên địa bàn còn có nhiều dự án giải tỏa để xây dựng các công trình của Tỉnh, Thành phố. Việc thực hiện chưa đồng bộ, kéo dài tạo nên nhiều vấn đề bức xúc trong nhân dân, phần nào ảnh hưởng đến phong trào thi đua của địa phương. Mặt khác có một vài khu phố hoạt động chưa đồng đều, còn thụ đọng chờ sự đôn đốc, công tác tuyên truyền chưa đều nên một số mặt công tác đạt chưa cao. Một số khu phố chưa quán triệt chủ trương của UBND phường về phát động phong trào thi đua sâu rộng trong nhân dân. Một bộ phận nhỏ cán bộ chưa gương mẫu trong phong trào thi đua. Sự phối hợp giữa các ban ngành đoàn thể chưa đồng đều nên phong trào thi đua diễn ra chưa đều khắp, không liên tục.

*Những bài học kinh nghiệm trong phong trào thi đua:

Phong trào thi đua hằng năm là một biện pháp, là mục tiêu động lực quan trọng để thúc đẩy phát triển KTXH ở địa phương nhằm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, là thước đo để đánh giá năng lực và phẩm chất của đội ngũ cán bộ. Trong phong trào thi đua luôn có sự chỉ đạo nhất quán của Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền và sự phối hợp Mặt trận, các ban ngành đoàn thể và khu phố tạo thành một khối thống nhất và có sự phân công rõ ràng giữa các thành viên. Đưa phong trào thi đua thật sâu rộng, thực sự đi vào cuộc sống của nhân dân, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân để thu hút đông đảo quần chúng tham gia hưởng ứng. Thường xuyên sơ, tổng kết kịp thời phong trào thi đua theo từng đợt phát động, phổ biến những sáng kiến kinh nghiệm và cách làm hay nhân rộng điển hình, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân về phong trào thi đua hằng năm.

Qua buổi tổng kết Ủy ban phường đã khen thưởng 16 tập thể và 16 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

 

                                                                                                                                                                                                                       Gia Lin

Gia Lin
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 4523
  • Trong tuần: 39 415
  • Tháng hiện tại: 146 736
  • Tổng lượt truy cập: 3554878
Đăng nhập