Phường Phú Tài tổ chức hội nghị CBCCNLĐ năm 2022

Chiều ngày 30/12/2022, UBND phường Phú Tài phối hợp Công đoàn cơ sở phường tổ chức Hội nghị cán bộ công chức và Người lao dộng (CBCCNLĐ) năm 2022, với sự tham gia của tất cả CBCCNLĐ tại cơ quan phường.

Tại Hội nghị các đại biểu đã thống nhất các nội dung của báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, An ninh - Quốc phòng năm 2022 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2023 của UBND phương; báo cáo thu chi ngân sách năm 2022; báo cáo thu chi Công đoàn cơ sở năm 2022 và dự toán thu chi năm 2023; báo cáo tình hình hoạt Công đoàn và công tác Thi đua khen thưởng năm 2022 của Công đoàn phường; báo cáo thực hiện Quy chế dân chủ năm 2022 và báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân phường, nhiệm kỳ 2020 - 2022; dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản công năm 2023 của UBND phường; dự thảo Quy chế phối hợp của UBND với tổ chức Công đoàn phường.

Hội nghị đã cùng thảo luận làm rõ những tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại cơ quan, đóng góp các nội dung cơ bản, định mức trong Quy chế chi tiêu nội bộ của phường. Các ý kiến của CBCC và Người lao động phường đã phân tích rõ trong năm 2022 tuy vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức sau ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, sự phối hợp đoàn kết thống nhất trong tập thể cán bộ, công chức phường, từ đó đã đạt và vượt các chỉ tiêu thi đua mà Nghị quyết hội nghị CBCC năm 2021 đã đề ra. Hội nghị đã làm rõ một số tồn tại, hạn chế trong năm 2022 qua đó rút ra bài học kinh nghiệm đề ra giải pháp khắc phục trong thời gian đến. Cũng tại hội nghị, đã bầu 03 thành viên Ban Thanh tra nhân dân cơ quan nhiệm kỳ 2023 - 2025.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Minh Tâm - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh: Cần quan tấm đến các nội dung, chỉ tiêu thi đua năm 2023; công tác phối hợp giữa UBND với Công đoàn cơ quan phường; thực hiện tốt nội quy, quy chế của cơ quan, nhất là thực hiện giờ giấc làm việc, tác phong, lề lối làm việc, văn hoá công sở, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chăm lo tốt các chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của CBCC; các tiêu chí xét khen thưởng hàng năm…

Hội nghị phát động thi đua năm 2023, tổ chức đăng ký thi đua cho cán bộ, công chức và những người hoạt động. Hội nghị đã thống nhất 100% biểu quyết thông qua Nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức và Người lao động năm 2023.

Hội nghị đã trao giấy Chứng nhận lao động tiên tiến cho 29 cá nhân đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022.

P/s Tin, ảnh: Minh Đăng.

Tác giả:Quốc Duy (Phú Tài).
Thống kê truy cập
  • Đang online: 42
  • Hôm nay: 5133
  • Trong tuần: 49 022
  • Trong tháng: 188 415
  • Tất cả: 2888579
Đăng nhập