Thành ủy Phan Thiết sinh hoạt chuyên đề “tự soi, tự sửa”

Thành ủy Phan Thiết sinh hoạt chuyên đề “tự soi, tự sửa”

----o0o----

 “Với quyết tâm cao nhất, tôi đề nghị các đồng chí bí thư cấp ủy triển khai nghiêm túc có kết quả đợt sinh hoạt chuyên đề tự soi tự sửa trong xây dựng Đảng và cả hệ thống chính trị để hệ thống chính trị TP trong sạch hơn, mạnh mẽ hơn, góp phần xây dựng TP xanh – sạch – đẹp như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP khóa XII đã giao nhiệm vụ cho tất cả chúng ta” … là một trong những chỉ đạo của ông Nguyễn Hồng Hải - ủy viên BTV tỉnh ủy – Bí thư Thành ủy Phan Thiết tại buổi sinh hoạt chuyên đề “tự soi, tự sửa” trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vừa được Thường trực Thành ủy tổ chức  vào chiều ngày 29/11.

Hình: Ông Nguyễn Hồng Hải - ủy viên BTV tỉnh ủy – Bí thư Thành ủy Phan Thiết phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu khai mạc tại buổi sinh hoạt, ông Lê Văn Hưng - Ủy viên BTV– Trưởng BTG Thành ủy, nêu rõ: Xác định tầm quan trọng của công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng hiện nay là hết sức cần thiết, nhằm củng cố niềm tin đối với Đảng và Nhà nước ta. Trong những năm qua, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấn hành Trung ương Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng  và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chyển hoá” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ thành phố Phan Thiết được Thành uỷ triển khai kịp thời, nghiêm túc và đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Thường vụ Thành ủy nhận thấy: Không ít tổ chức đảng, đảng viên vẫn chưa thấy được vấn đề “Tự soi, tự sửa” cho tổ chức đảng và cá nhân đảng viên được thể hiện qua việc triển khai, quán triệt và cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận số 21 (khóa XIII) chất lượng chưa cao, thiếu chủ động, sáng tạo; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tự phê bình và phê bình có mặt còn hạn chế. Cùng với đó, việc lãnh đạo nhận diện các biểu hiện suy thoái còn lúng túng; một bộ phận cán bộ, đảng viên nhận thức chưa đầy đủ tính chất, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, thiếu tự giác nhận diện các khuyết điểm, hạn chế; vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa cao; chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ nhiều nơi chưa đi vào nền nếp; việc đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể và cá nhân có nơi chưa sát với thực chất....Chính vì vậy, để tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo tinh thần Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII), với chủ đề “Tự soi, tự sửa” trong toàn Đảng bộ từ TP đến cơ sở tiến hành tổ chức đợt sinh hoạt chính trị chuyên đề, qua đó từng tổ chức đảng, từng cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ, lãnh đạo, quản lý, đặc biệt là người đứng đầu “Tự soi lại mình” trên tinh thần nêu gương để cấp dưới noi theo; từ đó đề cao tinh thần tự phê bình, kiểm điểm, tự soi lại bản thân, gia đình, đơn vị để tự sửa, phát huy mặt tích cực, khắc phục hạn chế, khuyết điểm của từng tổ chức và cá nhân. Trong đó, Ban Thường vụ Thành uỷ đã chọn 02 nội dung đã được nhận thấy từ những hạn chế, tồn tại trong năm 2021 và năm 2022 để xác định “Tự soi, tự sửa” trong dịp này, đó là: “Tự soi, tự sửa” trong việc đánh giá về nhận thức tư tưởng chính trị của người cán bộ, đảng viên trong thời gian qua; và “Tự soi, tự sửa” trong việc nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy, chính quyền của hệ thống chính trị trong toàn Đảng bộ TP.

Trước các nội dung đặt ra, tại buổi sinh hoạt, các cấp ủy tổ chức cơ sở đảng đã thảo luận, làm rõ được những ưu, khuyết điểm và đề ra giải pháp, phương hướng trong việc thực hiện Kết luận số 21 và kết quả “tự soi, tự sửa” trong công tác lãnh đạo của cấp mình. Trong đó, tập trung xoay quanh công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận bức xúc nổi lên ở địa phương; thái độ phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức trong khi thi hành công vụ và trách nhiệm của cấp ủy, người đúng đầu trong việc giải quyết những bức xúc, hạn chế để góp phần tạo sự đồng thuận, ổn định xã hội trên địa bàn; hay như việc lãnh đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý điều hành của chính quyền trong việc siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, công tác kiểm tra giám sát cán bộ công chức trong hoạt động công vụ giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp; vai trò lãnh đạo của cấp ủy đối với việc nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền; kết quả thực hiện Nghị quyết TW4(Khóa XII), các biện pháp chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, nhất là chất lượng sinh hoạt chi bộ.v.v. Thông qua đó, từng cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng cũng đã nêu lên được thực trạng và đề ra được những giải pháp cụ thể trong thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo tại buổi sinh hoạt, ông Nguyễn Hồng Hải - ủy viên BTV tỉnh ủy – Bí thư Thành ủy Phan Thiết, cũng đã ghi nhận, đồng thời dẫn chứng và chỉ ra những biểu hiện, cách làm của việc “tự soi, tự sửa”. Bí thư Thành ủy, cho rằng: “việc tự soi, tự sửa thực tế không dễ dàng. Có một số người không cho rằng mình có sai lầm, khuyết điểm nên không tự soi và vì thế không tự giác sửa chữa, nếu có sửa chữa theo yêu cầu của tổ chức, của cấp trên mà không có tinh thần tự giác, cầu thị thì kết quả của việc sửa chữa đó chỉ là hình thức; khuyết điểm sai làm vẫn còn đó hoặc chỉ thay đổi hình thức biểu hiện. Bên cạnh đó, một số người thay vì mạnh dạn thừa nhận khuyết điểm để khác phục, để rút kinh nghiệm, thì có không ít cán bộ, đảng viên đổ lỗi do yếu tố khách quan, do điều kiện, quy hết trách nhiệm cho tập thể.v.v.”. Từ đó, Bí thư Thành ủy đặt ra 4 yêu cầu đối với bí thư các chi đảng bộ cần quan tâm trong thời gian tới, đó là: “Phải giải thích cho cán bộ, đảng viên nhận thức đúng, đủ về tự soi, tự sửa từ đó mỗi cán bộ đảng viên phải tự giác thực hiện việc “tự soi, tự sửa” trở thành việc làm thường xuyên trong công tác, sinh hoạt để hoàn thiện bản thân – giống như chúng ta vệ sinh và ăn cơm hàng ngày; phải có biện pháp quản lý cán bộ, đảng viên tốt và có sự kiểm tra giám sát hữu hiệu; Tổ chức, người đứng đầu khi đánh giá khuyết điểm và các cách khắc phục phải được nhìn nhận có lý, có tình, có xét đến cả mặt khách quan lẫn chủ quan, phải quan tâm đúng mức yếu tố lịch sử cụ thể trên tinh thần tự phê và phê một cách cấu thị; Và cấp ủy, người đứng đầu phải luôn làm gương trong việc tự rèn luyện, tu dưỡng, thực sự “tụ soi, tự sửa” và luôn biết tạo điều kiện để tập thể do mình quản lý, lãnh đạo luôn tự rèn luyện, tu dưỡng”. Cụ thể hóa các chỉ đạo này, , ông Nguyễn Hồng Hải, cũng đưa ra 4 nhóm vấn đề để TP “tự soi, tự sửa”, gồm: Công tác quản lý đất đai, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và cải cách hành chính trong thời gian tới.

 

Hồng Tú  

Hồng Tú
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 2901
  • Trong tuần: 37 156
  • Tháng hiện tại: 146 460
  • Tổng lượt truy cập: 3548942
Đăng nhập