UBND TP. Phan Thiết ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản giai đoạn 2021-2030” ​

UBND TP. Phan Thiết ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản giai đoạn 2021-2030”

 

Nhằm góp phần bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của nhân dân; nâng cao chất lượng, giá trị và khả năng cạnh tranh của sản phẩm nông lâm thủy sản của Bình Thuận nói chung và thành phố nói riêng tại thị trường trong nước và quốc tế; ngày 14/10/2022, UBND TP. Phan Thiết ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn thành phố.

 

 

Theo đó, mục tiêu cụ thể, trong giai đoạn 2021 – 2025: Diện tích trồng trọt, số cơ sở chăn nuôi được chứng nhận thực hành nông nghiệp tốt như: VietGAP hoặc tương đương tăng từ 5 - 10%/năm; 100% hộ sản xuất ban đầu, cơ sở không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP được ký cam kết sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn; 10% hộ sản xuất ban đầu, cơ sở đã ký cam kết được kiểm tra sau cam kết; Thực hiện kiện toàn hệ thống quản lý chất lượng nông, lâm và thủy sản phù hợp với phân công, phân cấp.

 Đến giai đoạn 2026 – 2030: Diện tích trồng trọt, số cơ sở chăn nuôi được chứng nhận thực hành nông nghiệp tốt tăng 15%/năm; 100% cơ sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản được chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm ATTP hoặc ký cam kết tuân thủ quy định ATTP; Duy trì 100% cán bộ quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản các cấp được bồi dưỡng, cập nhật hàng năm về chuyên môn nghiệp vụ.

 

Thanh Minh

Thanh Minh
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 27
  • Hôm nay: 1455
  • Trong tuần: 39 819
  • Tháng hiện tại: 178 240
  • Tổng lượt truy cập: 2928650
Đăng nhập