Đoàn kết toàn dân tộc là động lực phát triển kinh tế - xã hội, thực tiễn 20 năm qua trên địa bàn Xã Phong Nẫm- Thành phố Phan Thiết.
Lượt xem: 1638


(binhthuan.gov.vn) Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh quan niệm: Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, cơ bản nhất quán và lâu dài, xuyên suốt tiến trình cách mạng; Chính vì vậy, Đảng bộ và Nhân dân Xã Phong Nẫm luôn coi trọng việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sát cơ sở; luôn tôn trọng và lắng nghe ý kiến đóng góp của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - hội trong tham gia xây dựng Đảng thông qua các cuộc hội nghị, giao ban, đi cơ sở, thông qua việc tập hợp nhân dân với các hình thức đa dạng như tuyên truyền, vận động bằng hình thức trực tiếp, pano, nội dung phương thức hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng phong phú, thiết thực hơn đã động viên, lôi cuốn được nhân dân hưởng ứng và tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do địa phương phát động.


Xã Phong Nm là xã nằm vùng ven thành phố Phan Thiết, với diện tích tự nhiên là 479 ha, địa bàn quản lý được chia làm 04 thôn, có 42 tổ tự quản, đa số nhân dân sống bằng nghề nông nghiệp. Trong đó chủ yếu trồng lúa nước, rau màu, chăn nuôi gia súc, gia cầm nguồn thu nhập chính của người dân chủ yếu theo mùa vụ. Sau này nông dân chuyển đổi cây trồng sang cây thanh long có nguồn thu nhập cao hơn, ổn định cuộc sống; Một bộ phận nhỏ Nhân dân là cán bộ, công nhân, viên chức và buôn bán, dịch vụ.


Qua thời gian, Đảng bộ và Nhân dân Xã Phong Nẫm thực hiện Đại Đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn, đạt nhiều kết quả nổi bật, cụ thể là

 

Phát huy vai trò của chính quyền trong việc thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc: Thường xuyên thông báo cho người dân biết và tham gia đóng góp ý kiến đối với những chương trình, dự án, quy hoạch liên quan đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Công khai chủ trương, chính sách đổi mới của Đảng, pháp luật của nhà nước; các chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng, đối tượng thương binh, bệnh binh trên toàn xã có 455 đối tượng được hưởng, đã vận động quỹ “đền ơn đáp nghĩa” được 123.213.0000 đồng/94.000.000 đồng đạt 131% đã sữa chữa, xây dựng mới 20 nhà. Thực hiện chính sách hỗ trợ cho người dân thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, địa phương đã công nhận 13 hộ nghèo; 24 Hộ cận nghèo, Hưởng ứng phong trào thi đua với tinh thần tương thân tương ái triển khai vận động quỹ “vì người nghèo được 360.996.000 đồng/ 352.000.000 đồng đạt 102%, thường xuyên rà soát sữa chữa, xây dựng mới 17 nhà. Công tác an sinh xã hội phối hợp với UBND xã vận động các nhà hảo tâm quyên góp các nhu yếu phẩm ( gạo, dầu ăn ...vv) tổng quy ra tiền 597.000.000 đồng cấp phát cho hộ nghèo, cận nghèo và các hộ khó khăn trong dịp lễ tết nguyên đán, phòng chống covid-19 khi thực hiện chỉ thị 16 của chính phủ. Năm 2015 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Nhân dân đóng góp 4 tỉ 133 triệu đồng xây dựng mới 03 nhà văn hóa thôn; sữa chữa 01 nhà văn hóa thôn, làm 41 công trình đường giao thông, cống thoát nước thải sinh hoạt với chiều dài 9 km.Công tác thực hiện quy chế dân chủ gắn với thực hiện tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông”, niêm yết thủ tục hành chính trên các lĩnh vực, các biểu mẫu kê khai, phí lệ phí đối với từng thủ tục để người dân thuận tiện trong việc giải quyết công việc, được lãnh đạo Đảng ủy xã quan tâm chỉ đạo, UBND xã triển khai thực hiện thường xuyên.


Mở rộng và đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, nâng cao vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân trong việc thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc: Công tác tổ chức ngày Hội “ Đại đoàn kết toàn dân tộc” hàng năm đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tình làng, nghĩa xóm được gắn bó nhau hơn trong các tầng lớp nhân dân đã tạo điều kiện cho Mặt trận, các đoàn thể hoạt động thiết thực, hiệu quả hơn.


 

  Tăng cường hơn nữa công tác chính trị, tư tưởng, nâng cao trách nhiệm công dân, xây dựng sự đồng thuận xã hội, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” nay là cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” xây dựng Thôn văn hóa, Gia đình văn hóa gắn với phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc"; Công tác "Đền ơn đáp nghĩa", xóa đói giảm nghèo, vận động quỹ "Vì người nghèo"; phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”; phong trào "xã hội học tập", "học tập suốt đời", được đoàn viên, hội viên và nhân dân trong xã tích cực hưởng ứng đã góp phần thực hiện đạt kết quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương.          Công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng để Đảng thực sự là hạt nhân lãnh đạo khối đại đoàn kết toàn dân tộc: Đảng ủy đã giữ vững sự đoàn kết nhất trí và các nguyên tắc sinh hoạt Đảng, phát huy dân chủ trong công tác lãnh đạo và sinh hoạt. Hàng năm, Đảng ủy, UBND xã đều duy trì tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã với nhân dân trên điạ bàn xã theo Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI). Định kỳ ngày 01 và ngày 15 hàng tháng đồng chí Bí thư Đảng ủy duy trì lịch tiếp công dân để kịp thời lắng nghe, tiếp thu và chỉ đạo giải quyết những vấn đề người dân kiến nghị, góp ý theo đúng quy định của pháp luật.

 

Nhìn chung, thông qua việc triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết về tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân, về đại đoàn kết toàn dân tộc, về dân tộc, về tôn giáo, về Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội đã phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, xã hội. Các phong trào, cuộc vận động do địa phương phát động được Nhân dân hưởng ứng, tích cực tham gia thực hiện đã góp phần hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội xã thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động theo hướng về khu dân cư với những nội dung thiết thực và phù hợp với từng chi, tổ hội và Ban điều hành thôn. Qua đó đã động viên, thu hút được đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.


Bên cạnh kết quả đạt được, còn tồn tại một số hạn chế : Đời sống của một bộ phận người dân trên địa bàn còn khó khăn do công việc không ổn định, trận tự an toàn xã hội có lúc có nơi vẫn còn phức tạp. Hoạt động của một số chi, tổ hội còn cầm chừng, mang tính hình thức nên ít nhiều đã hạn chế trong việc vận động người dân tham gia vào các tổ chức hội đoàn thể.


Phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế tồn tại, Ban chấp hành Đảng bộ Xã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể là Cần thực hiện tốt hơn nữa công tác dân vận, quy chế dân chủ ở cơ sở trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, các phong trào, các cuộc vận động tại địa phương theo phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra". Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội xã thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động với nhiều hoạt động thiết thực, sát dân, gần dân để thu hút, tập hợp nhân dân, đoàn viên, hội viên hưởng ứng và tham gia. Tiếp tục chỉ đạo UBND xã thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; thường xuyên chn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, không chuyên trách xã; mỗi cán bộ, công chức phải xây dựng và thực hành phong cách "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân", "nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin". Thường xuyên xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng để Đảng thực sự là hạt nhân lãnh đạo khối đại đoàn kết toàn dân tộc.         TT-TN

 

 

Video tuyên truyền
 • Năm du lịch quốc gia Bình Thuận 2023
 • Bãi biển lagi ở Bình Thuận rất đẹp
 • Top 10 địa điểm du lịch nổi tiếng Phan Thiết
 • Bình Thuận Nông thôn mới 12-9-2019
 • Buổi sáng nơi Cảng cá Cồn Chà Bình Thuận
 • Đảm bảo hoạt động kinh tế và đời sống tại Bình Thuận phát triển ổn định
 • Phóng Sự Làng Chài Mũi Né
 • Khu du lịch Biển Đá Vàng
 • Du lịch Tà Cú - Bình Thuận
 • Mũi Kê Gà - Phan Thiết đẹp bất ngờ
1 2 
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập: 0
 • Hôm nay: 3652
 • Trong tuần: 93 471
 • Tháng hiện tại: 442 144
 • Tổng lượt truy cập: 26883443