Lượt xem: 783

Tiếp tục đầu tư phát triển kinh tế - xã hội cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(binhthuan.gov.vn) Hiện nay, tỉnh ta có 34 dân tộc thiểu số, với 104.066 khẩu/25.665 hộ, chiếm 8,4% dân số của tỉnh, cư trú rộng khắp tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Trong năm 2022, UBND tỉnh đã chủ động bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương gắn với thực hiện lồng ghép các nguồn vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số tạo chuyển biến tiến bộ trên các lĩnh vực. Theo đó, tình hình sản xuất vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển khá, năng suất liên tục tăng, qua đó đã phát huy, khai thác tối đa diện tích đất sản xuất được Nhà nước cấp; duy trì và phát huy hiệu quả công tác nhận giao khoán quản lý bảo vệ rừng giúp đồng bào có thu nhập, ổn định đời sống; các chương trình, dự án, chính sách trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới và chương trình giảm nghèo bền vững được triển khai thực hiện khá tốt.

Hệ thống kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Công tác giáo dục, y tế có nhiều tiến bộ, giá trị văn hóa dân tộc được quan tâm bảo tồn và phát huy. Hệ thống chính trị cơ sở được củng cố. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo ổn định; khối đại đoàn kết các dân tộc tiếp tục được giữ vững. Công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc thời gian qua đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu về giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành và UBND các huyện có liên quan tăng cường kêu gọi hợp tác, thu hút vốn đầu tư, khoa học kỹ thuật từ các tổ chức quốc tế để hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế - xã hội cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh góp phần thực hiện thành công, hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030.

Nguyễn Phương

Video tuyên truyền nông thôn mới
 • Bãi biển lagi ở Bình Thuận rất đẹp
 • Top 10 địa điểm du lịch nổi tiếng Phan Thiết
 • Bình Thuận Nông thôn mới 12-9-2019
 • Buổi sáng nơi Cảng cá Cồn Chà Bình Thuận
 • Đảm bảo hoạt động kinh tế và đời sống tại Bình Thuận phát triển ổn định
 • Phóng Sự Làng Chài Mũi Né
 • Khu du lịch Biển Đá Vàng
 • Du lịch Tà Cú - Bình Thuận
 • Mũi Kê Gà - Phan Thiết đẹp bất ngờ
 • Du lịch Bình Thuận
1 2 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 108
 • Hôm nay: 5102
 • Trong tuần: 188 267
 • Trong tháng: 837 583
 • Tất cả: 20735814