Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 1011

(binhthuan.gov.vn) Sở Thông tin và Truyền thông vừa có văn bản đề nghị các sở, ban, ngành, cơ quan báo chí, Trung tâm Thông tin và các địa phương tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 10/5/2023 về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quyết định số 06/QĐTTg, ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06) trên địa bàn tỉnh.

Theo Sở Thông tin và Truyền thông, năm 2022 và quý I/2023, việc triển khai thực hiện Đề án 06 đạt một số kết quả bước đầu, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị của tỉnh. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu trực tuyến mức độ toàn trình và một phần đối với lĩnh vực chuyên ngành; hoàn thành kết nối hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ việc tiếp nhận hồ sơ trên Cổng dịch vụ công quốc gia đối với 23 dịch vụ công...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế, khó khăn, đáng lưu ý là: Một số đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Đề án 06 còn chậm, quyết tâm chính trị chưa cao; dữ liệu còn phân tán, chưa đầy đủ, nguy cơ mất an ninh, an toàn thông tin còn cao; việc chia sẻ, kết nối dữ liệu giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương còn hạn chế... Nguyên nhân chủ yếu do cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của Đề án 06, chưa quan tâm đúng mức đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện…

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy Bình Thuận tại Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 10/5/2023 về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Đề án 06, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng cường tuyên truyền nội dung Đề án 06 nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, tích cực tham gia của người dân và doanh nghiệp. Qua đó, tạo chuyển biến trong công tác chuyển đổi số của tỉnh, góp phần cải cách thủ tục hành chính, tiết kiệm chi phí, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Các cơ quan, đơn vị và địa phương tổ chức tuyên truyền phổ biến cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Đề án 06; gương mẫu thực hiện nghiêm túc các nội dung, nhiệm vụ của Đề án 06; đồng thời, tuyên truyền, vận động người thân trong gia đình, người dân cư trú trên địa bàn tỉnh chấp hành các quy định về cư trú, đăng ký kích hoạt tài khoản định danh điện tử, thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Sở Thông tin và Truyền thông cũng đề nghị tuyên truyền phản ánh kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 29 của Tỉnh ủy Bình Thuận; đồng thời nêu gương các điển hình tiên tiến trong quá trình triển khai Đề án 06 và phê phán những tập thể, cá nhân, địa phương chưa thực hiện tốt chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

TT Dân

Video tuyên truyền
 • Năm du lịch quốc gia Bình Thuận 2023
 • Bãi biển lagi ở Bình Thuận rất đẹp
 • Top 10 địa điểm du lịch nổi tiếng Phan Thiết
 • Bình Thuận Nông thôn mới 12-9-2019
 • Buổi sáng nơi Cảng cá Cồn Chà Bình Thuận
 • Đảm bảo hoạt động kinh tế và đời sống tại Bình Thuận phát triển ổn định
 • Phóng Sự Làng Chài Mũi Né
 • Khu du lịch Biển Đá Vàng
 • Du lịch Tà Cú - Bình Thuận
 • Mũi Kê Gà - Phan Thiết đẹp bất ngờ
1 2 
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập: 0
 • Hôm nay: 1607
 • Trong tuần: 94 088
 • Tháng hiện tại: 466 163
 • Tổng lượt truy cập: 26832378