Nỗ lực đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023
Lượt xem: 2335

(binhthuan.gov.vn) Ðẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công là một trong những giải pháp trọng để bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, ổn định kinh tế vĩ mô.

Trong năm 2023, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh Bình Thuận được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1513/QĐ-TTg ngày 03/12/2022 là 4.868.977 triệu đồng. Để đẩy mạnh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 được giao, sớm đưa công trình vào sử dụng phát huy hiệu quả đầu tư, UBND tỉnh đã xác định những nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong năm 2023 như sau:

Chỉ đạo các sở, ban, ngành và các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành thủ tục đầu tư các dự án khởi công mới năm 2023 để phân khai chi tiết hết các nguồn vốn còn lại được Thủ tướng Chính phủ giao trong quý I/2023. Đối với các công trình khởi đã được bố trí vốn khẩn trương thực hiện công tác đấu thầu xây lắp, thời gian thực hiện chậm nhất trong quý II/2023 để sớm triển khai thi công và giải ngân kế hoạch vốn được giao.

Xây dựng kế hoạch giải ngân cụ thể từng dự án theo từng tháng và cả năm ngay từ đầu năm 2023 để có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư.

Đối với các dự án vướng đền bù, giải phóng mặt bằng: Các chủ đầu tư phải tích cực, chủ động phối hợp các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy nhanh công tác kiểm kê, xác định tính pháp lý, áp giá đền bù cho các tổ chức, cá nhân để sớm bàn giao mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công công trình. UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động, phối hợp tốt với các chủ đầu tư để thực hiện công tác đền bù.

Thường xuyên rà soát các công trình đã có khối lượng thực hiện, khẩn trương nghiệm thu, làm thủ tục thanh toán vốn, không để dồn vào cuối năm mới thanh toán; chủ động rà soát tiến độ giải ngân của từng dự án để cắt giảm, điều chuyển vốn từ các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn, bảo đảm hiệu quả vốn đầu tư.

Đối với các dự án ODA, các chủ đầu tư chủ động làm việc với các cơ quan trung ương và nhà tài trợ kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc về hồ sơ, thủ tục để sớm giải ngân hết kế hoạch vốn được phân khai.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, gắn trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị với kết quả giải ngân. Kết quả giải ngân dự án đầu tư công là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2023 của tổ chức, cá nhân được phân công theo dõi và người đứng đầu các cấp chính quyền. Trường hợp không hoàn thành kế hoạch giải ngân theo tiến độ đề ra thì không xét thi đua khen thưởng, không xét hoàn thành tốt nhiệm vụ đối với người đứng đầu, chủ đầu tư và cá nhân liên quan.

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính đề xuất hình thức khen thưởng, kỷ luật phù hợp đối với tập thể, cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao về giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023.

Kho bạc nhà nước tỉnh và các cơ quan có liên quan sớm làm thủ tục thanh toán vốn đầu tư cho nhà thầu khi có yêu cầu hồ sơ hợp lệ của các chủ đầu tư.

Các chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ về tình hình giải ngân vốn đầu tư công, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư theo đúng quy định. Giao Sở Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Kho Bạc nhà nước tỉnh và các chủ đầu tư thường xuyên theo dõi báo cáo định kỳ hàng tháng về tình hình giải ngân vốn đầu tư công cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các Bộ, ngành trung ương theo quy định; đồng thời tham mưu UBND tỉnh thành lập Tổ công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2023./.

Hữu Tri

 

Video tuyên truyền
 • Năm du lịch quốc gia Bình Thuận 2023
 • Bãi biển lagi ở Bình Thuận rất đẹp
 • Top 10 địa điểm du lịch nổi tiếng Phan Thiết
 • Bình Thuận Nông thôn mới 12-9-2019
 • Buổi sáng nơi Cảng cá Cồn Chà Bình Thuận
 • Đảm bảo hoạt động kinh tế và đời sống tại Bình Thuận phát triển ổn định
 • Phóng Sự Làng Chài Mũi Né
 • Khu du lịch Biển Đá Vàng
 • Du lịch Tà Cú - Bình Thuận
 • Mũi Kê Gà - Phan Thiết đẹp bất ngờ
1 2 
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tháng hiện tại: 1
 • Tổng lượt truy cập: 1