Lượt xem: 1038

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và rà soát các quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng, quản lý vận hành nhà chung cư

(binhthuan.gov.vn) Để tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về xây dựng, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Công văn yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương rà soát các quy định của pháp luật chưa rõ ràng, cụ thể làm phát sinh nhiều khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến quản lý vận hành nhà chung cư, quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng…; đồng thời có giải pháp tháo gỡ vướng mắc, giải quyết các khiếu nại liên quan đến lĩnh vực này trong thời gian tới. Cụ thể triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, thực hiện nghiêm Luật Xây dựng năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch, Luật Kiến trúc, Luật Nhà ở; Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng và các văn bản hướng dẫn về quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng, quản lý xây dựng theo giấy phép được phê duyệt; Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 05/01/2022 của UBND tỉnh quy định về phân công, phân cấp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 17/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng và xử lý các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất; Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 20/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng và trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra công tác quản lý đất đai, quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng; phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, quy hoạch, kiến trúc, nhà ở; Giải quyết, xử lý đơn thuộc thẩm quyền, khi có phát sinh khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến công tác quản lý đất đai, quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng theo quy định; Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về công tác quản lý đất đai, quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng theo quy định; rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, quy hoạch, kiến trúc, nhà ở; phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh tháo gỡ vướng mắc, giải quyết các khiếu nại liên quan đến lĩnh vực này; Tổ chức rà soát, điều chỉnh kịp thời các quy hoạch xây dựng đến thời hạn phải rà soát, điều chỉnh theo quy định; đẩy mạnh công tác lập quy hoạch vùng huyện, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy hoạch chi tiết trung tâm xã, quy hoạch chi tiết các điểm dân cư nông thôn tập trung, quy chế quản lý kiến trúc và phê duyệt theo phân cấp tại Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND ngày 13/4/2022 của UBND tỉnh quy định phân công, phân cấp về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng, quy chế quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh.

Sở Xây dựng nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng, quản lý, sử dụng nhà chung cư, nhà ở xã hội; Chủ trì rà soát các quy định của pháp luật còn bất cập, chưa cụ thể, rõ ràng, kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung nhằm hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến công tác quản lý quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng, quản lý, sử dụng nhà chung cư, nhà ở xã hội; Chỉ đạo Thanh tra Sở Xây dựng tăng cường thanh tra, kiểm tra về công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng theo thẩm quyền. Đưa nội dung thanh tra, kiểm tra về quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm./.

Hữu Tri

 

Video tuyên truyền nông thôn mới
 • Bãi biển lagi ở Bình Thuận rất đẹp
 • Top 10 địa điểm du lịch nổi tiếng Phan Thiết
 • Bình Thuận Nông thôn mới 12-9-2019
 • Buổi sáng nơi Cảng cá Cồn Chà Bình Thuận
 • Đảm bảo hoạt động kinh tế và đời sống tại Bình Thuận phát triển ổn định
 • Phóng Sự Làng Chài Mũi Né
 • Khu du lịch Biển Đá Vàng
 • Du lịch Tà Cú - Bình Thuận
 • Mũi Kê Gà - Phan Thiết đẹp bất ngờ
 • Du lịch Bình Thuận
1 2 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 156
 • Hôm nay: 5438
 • Trong tuần: 188 603
 • Trong tháng: 837 919
 • Tất cả: 20736150