Khắc phục hạn chế, triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 06
Lượt xem: 2217

(binhthuan.gov.vn) Sáng 30/5/2023, đồng chí Đoàn Anh Dũng – Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 của tỉnh chủ trì Hội nghị trực tuyến với các địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 -2025, tầm nhìn đến năm 2030” năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (Đề án 06).

Tham dự tại điểm cầu phòng họp UBND tỉnh Bình Thuận, có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị

Qua hơn 05 tháng triển khai thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06 trong năm 2023, các sở, ngành và địa phương đã chủ động tham mưu chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Đề án 06 nghiêm túc, đúng tiến độ theo lộ trình đề ra, chấp hành chế độ thông tin báo cáo tương đối tốt, đảm bảo theo thời gian quy định.

Tính đến thời điểm này, các cơ quan, đơn vị đã triển khai thực hiện đạt 04/17 nhiệm vụ năm 2023 của Đề án 06 đã được xác định tại Kế hoạch số 720/KH-UBND ngày 10/3/2023 của UBND tỉnh; đã tiến hành thu thập, rà soát, cập nhật, đồng bộ 1.480.036 nhân khẩu thường trú trên cơ cở dữ liệu quốc gia về dân cư, đã cấp 1.156.676 thẻ căn cước công dân (đạt 98,60%); cấp 394.976 tài khoản định danh điện tử, tiếp nhận giải quyết 118.691 hồ sơ trên cổng dịch vụ công, số hóa 348.292 hồ sơ, khai thác, sử dụng thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính. Từ đó, tạo điều kiện thuận lời cho người dân trong đi lại và giao dịch, góp phần cải cách thủ tục hành chính của Nhà nước.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Võ Thành Công phát biểu tham luận, làm rõ một số vấn đề liên quan đến quá trình triển khai Đề án 06

Tuy nhiên, qua theo dõi kết quả thực hiện và và ý kiến góp ý của các sở, ngành, địa phương cho thấy, việc thực hiện Đề án 06 vẫn còn nhiều vấn đề tồn tại khó khăn, vướng mắc nếu không tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt thì nguy cơ bị chậm tiến độ là rất lớn như: Hơn 3.500 trường hợp sai cấu trúc số định danh, gần 20.000 người chưa được cấp căn cước công dân, gần 240.000 trường hợp chưa được cấp tài khoản định danh điện tử; một số nội dung công tác đang thực hiện đạt tỷ lệ thấp như: Tỷ lệ số hóa hồ sơ còn thấp; tỷ lệ đăng ký thực hiện thủ tục hành chính trên dịch vụ công mới đạt 36,65% (Hàm Tân 17,04%, Đức Linh 22,66%, Phan Thiết 25,55%); Tỷ lệ làm sạch dữ liệu tiêm chủng của ngành Y tế mới đạt 63,6%; Trang thiết bị, nguồn nhân lực phục vụ thực hiện Đề án chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Đề án 06, từ đó cải thiện, nâng cao kết quả thực hiện trong thời gian đến.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Đoàn Anh Dũng phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Anh Dũng đã thẳng thắn chỉ ra một số vấn đề còn tồn tại trong việc triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, vẫn còn một số địa phương, đơn vị chưa có quyết tâm chính trị cao trong việc triển khai thực hiện đề án; vẫn còn có tư tưởng xem đây là nhiệm vụ riêng của ngành Công an. Mặt khác, vẫn còn một số nhiệm vụ của Đề án 06 trong năm 2022 nhưng đến thời điểm này vẫn chưa hoàn thành, như nhiệm vụ cấp CCCD chỉ mới đạt 97,40%, cấp tài khoản định danh điện tử mới chỉ đạt 30,17%; công tác tuyên truyền chưa thực sự hiệu quả, chưa đi vào chiều sâu khiến cho người dân chưa hiểu rõ và đầy đủ về lợi ích của Đề án 06...

Về nhiệm vụ trong thời gian đến, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, việc triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2023. Do đó, các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố cần khẩn trương rà soát, đánh giá đúng tình hình thực hiện Đề án 06 tại địa phương, đơn vị của mình theo tinh thần “việc gì làm tốt thì phát huy, việc nào chưa làm được thì phải có kế hoạch cụ thể để xử lý”.

Tiếp tục quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của Đề án 06tuyên truyền, vận động người thân trong gia đình đăng ký tài khoản định danh điện tử, thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Tập trung hoàn thiện hạ tầng CNTT đầy đủ đồng bộ, phục vụ tốt các nhiệm vụ của Đề án 06; nhanh chóng mua sắm các trang, thiết bị cần thiết phục vụ Đề án 06. Từ đó, tạo ra sự chuyển biến rõ nét trong việc triển khai thực hiện đề án.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng hình thức tuyên truyền phù hợp để người dân có thể hiểu được quyền, nghĩa vụ của mình và những tiện ích khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh làm tốt vai trò là Cơ quan Thường trực của Tổ công tác Đề án 06, là lực lượng nòng cốt trong thực hiện Đề án 06 của tỉnh; theo chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh nghiên cứu, đề xuất kiện toàn Tổ công tác, các sở, ngành, địa phương cử cấp trưởng tham gia để bảo đảm sự thống nhất và hiệu lực, hiệu quả trong tổ chức thực hiện; tham mưu triển khai ngay Công văn số 452 ngày 25/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ các “điểm nghẽn” trong triển khai Đề án 06; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện đề án; tập trung lượng lượng khẩn trương hoàn thành dứt điểm việc cấp CCCD, tài khoản định danh điện tử.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp các địa phương, đơn vị rà soát an toàn thông tin, an ninh mạng; kịp thời khắc phục ngay những lỗ hổng bảo mật; tiếp tục rà soát nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng CNTT đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Đề án 06; triển khai dự án “Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bình Thuận”.

Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tiếp nhận hồ sơ dịch vụ công trực tuyến và số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính các cấp nhằm nâng cao tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến khi giải quyết thủ tục hành chính và đạt tiến độ thực hiện số hóa theo lộ trình đã đề ra.

 Sở Y tế  triển khai mua sắm trang thiết bị, đầu đọc thẻ CCCD gắn chíp để trang bị cho các cơ sở y tế và bệnh viện trên địa bàn tỉnh.

 Sở Tài chính phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu bố trí vốn, kinh phí đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 được kịp thời; chỉ đạo Trung tâm mua sắm tài sản công khẩn trương triển khai mua sắm máy tính theo đăng ký các các địa phương, đơn vị.

 Các sở, ngành khác tiếp tục bám sát Kế hoạch số 720/KH-UBND ngày 10/3/2023 của UBND tỉnh và báo cáo của Công an tỉnh đã nêu tại hội nghị để thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ cụ thể đã được giao./.

Hữu Tri

Video tuyên truyền
 • Năm du lịch quốc gia Bình Thuận 2023
 • Bãi biển lagi ở Bình Thuận rất đẹp
 • Top 10 địa điểm du lịch nổi tiếng Phan Thiết
 • Bình Thuận Nông thôn mới 12-9-2019
 • Buổi sáng nơi Cảng cá Cồn Chà Bình Thuận
 • Đảm bảo hoạt động kinh tế và đời sống tại Bình Thuận phát triển ổn định
 • Phóng Sự Làng Chài Mũi Né
 • Khu du lịch Biển Đá Vàng
 • Du lịch Tà Cú - Bình Thuận
 • Mũi Kê Gà - Phan Thiết đẹp bất ngờ
1 2 
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập: 0
 • Hôm nay: 1897
 • Trong tuần: 94 378
 • Tháng hiện tại: 466 453
 • Tổng lượt truy cập: 26832668