Báo cáo 470/BC-UBND ngày 05/12/2022 của UBND Thành phố Phan Thiế tvề Kết quả thực hiện ý kiến kết luận của Chủ tọa kỳ họp tại kỳ họp thứ 4 – HĐND thành phố

470%20bc%20.BAO%20CAO%20KET%20QUA%20THUC%20HIEN%20THONG%20BAO%20SO%2033%20CUA%20HDND%20TP.KET%20LUAN%20CUA%20CHU%20TOA.signed.signed.pdf
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 31
  • Hôm nay: 311
  • Trong tuần: 24 335
  • Trong tháng: 109 884
  • Tất cả: 2316645
Đăng nhập