Báo cáo 220-BC/UBND ngày 06/7/2022 của UBND thành phố về Kết quả thực hiện ý kiến kết luận của Chủ tọa kỳ họp tại kỳ họp thứ 3 – HĐND thành phố

220%20BC%20A%20HIEN%20KET%20LUAN%20CUA%20CHU%20TOA%20SAU%20KY%20HOP%20THU%203.signed.signed.pdf
Thống kê truy cập
  • Đang online: 53
  • Hôm nay: 3409
  • Trong tuần: 42 491
  • Trong tháng: 181 742
  • Tất cả: 2902250
Đăng nhập