Đức Nghĩa phấn đấu nâng cao chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn phường

Với mục tiêu khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra qua kết quả công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2022, ở các tiêu chí, tiêu chí thành phần có điểm số thấp và không đạt; nâng cao Chỉ số năm 2023 và những năm tiếp theo, hiện UBND phường Đức nghĩa đã và đang triển khai nhiều giải pháp cụ thể trong công tác này. Trong đó, để phấn đấu Chỉ số cải cách hành chính - Par Index năm 2023 ở vị trí cao hơn năm 2022 cũng như những năm tiếp theo, Đức Nghĩa đặc biệt chú trọng nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cũng như phát huy tinh thần, trách nhiệm của các công chức chuyên môn trong việc thực hiện cải cách hành chính.

Đức Nghĩa là phường nằm ở trung tâm TP Phan Thiết nên lượng người dân đến để thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính hành chính khá đông. Tùy vào thời điểm, trung bình mỗi ngày tại bộ phận một cửa UBND phường tiếp nhận từ hàng chục đến hàng trăm thủ tục hồ sơ các loại, trong đó đa phần là thủ tục liên quan đến sao y chứng thực. Số lượng đông trong khi trình độ nhận thức của bộ phận Nhân dân còn hạn chế nên đòi hỏi những người trực tiếp làm công việc tiếp nhận hồ sơ phải khéo léo, giải thích hướng dẫn cho bà con.

Công chức Văn phòng - Thống kê, phụ trách bộ phận một cửa UBND phường Đức Nghĩa cho biết: tinh thần, thái độ làm việc khi tiếp dân chính là một trong những nội dung được cá nhân chị cam kết đăng kí thực hiện trong năm 2023. Cùng với đó thì bản thân chị cũng phối hợp với Công chức Văn phòng – Thống kê - Phụ trách kiểm soát thủ tục hành chính của phường rà soát các thủ tục niêm yết, những tài liệu không còn phù hợp để bổ sung niêm yết những thủ tục, tài liệu cần thiết và đúng quy định hiện hành; đồng thời, phải thường xuyên kiểm tra việc khai thác, sử dụng hiệu quả các trang thiết bị đã được đầu tư tại Bộ phận Một cửa của phường để phục vụ Nhân dân được tốt hơn. Đặc biệt, với chức năng, nhiệm vụ được giao, còn có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các công chức chuyên môn trong việc giảm tỉ lệ hồ sơ chuyển trả lại và hồ sơ trễ hẹn; đồng thời, nhắc nhở các công chức chuyên môn phải thực hiện nghiêm việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả đối với các trường hợp hồ sơ trễ hẹn đi đôi với công tác kiểm soát và triển khai thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến. Đây cũng là một trong những vấn đề đòi hỏi công chức chuyên môn không chỉ đáp ứng yêu cầu của công dân mà còn phải đảm bảo vệ mặt chuyên môn khi vừa giải quyết thủ tục giấy và cập nhật các thông tin liên quan lên hệ thống thông qua kết nối mạng.

Theo kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính năm 2022 tại Quyết định số 7033/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 của UBND thành phố Phan Thiết, năm 2022 phường Đức Nghĩa xếp loại Khá; kết quả đánh giá xếp loại hoạt động triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đạt Tốt; phân loại tổ chức hoạt động UBND phường đạt Khá. Với kết quả này, trên cơ sở khắc phục những tồn tại, hạn chế năm 2022 và nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của thành phố Phan Thiết đã được chỉ ra. Ngay từ đầu năm, UBND phường đã xây dựng Kế hoạch khắc phục, nâng cao chỉ số cải cách hành chính của địa phương. Theo đó, phường Đức Nghĩa đặt ra yêu cầu mỗi cán bộ, công chức phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, chấn chỉnh khắc phục các tiêu chí, tiêu chí thành phần có điểm số thấp và không đạt đã được chỉ ra thuộc trách nhiệm của tập thể, cá nhân nào; tổ chức thực hiện có hiệu quả việc khắc phục và cải thiện những tồn tại, hạn chế để nâng cao kết quả khảo sát điều tra xã hội học và sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của phường.

Phường Đức Nghĩa đặt ra Kế hoạch tiếp tục duy trì 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của phường, thực hiện theo cơ chế một cửa; phấn đấu 100% số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được giải quyết đúng thời hạn và trước hạn. Cũng trong năm 2023 tối thiểu 60% hồ sơ thủ tục hành chính của phường được luân chuyển giữa các cơ quan tham gia giải quyết bằng phương thức điện tử và phường cũng sẽ nghiêm túc thực hiện xin lỗi người dân đối với hồ sơ trễ hẹn thuộc trách nhiệm của phường; đội ngũ công chức khi tiếp nhận, giải quyết hồ sơ phải tuân thủ đúng quy trình, thủ tục.v.v. Trong đó, trên cương vị là Chủ tịch UBND phường, phụ trách công tác cải cách hành chính sẽ trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo để tổ chức triển khai thực hiện công tác này và tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra và tự kiểm tra tại cơ quan đi đôi với siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ, nhiệm vụ của công chức, xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức trong việc triển khai và thực hiện từng nhiệm vụ cải cách hành chính.

Theo ghi nhận sau gần 7 tháng nổ lực thực hiện nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2023, kết quả tính từ ngày 1/10/2022 đến ngày 29/5/2023 kết quả giải quyết hồ sơ đúng hạn và trước hạn là 1.878 hồ sơ đạt 98,32% và không có phản ánh của người dân và doanh nghiệp về công tác giải quyết hồ sơ hành chính của công chức tại Bộ phận Một cửa phường.

Trong 5 tháng tiếp theo, lãnh đạo và cán bộ công chức phường tiếp tục siết chặt nền nếp công vụ về giờ giấc, tác phong phục vụ, hiệu quả công việc nổ lực phấn đấu cải thiện và nâng cao thứ hạng chỉ số cải cách hành chính để phục vụ người dân./.

 

Phường Đức Nghĩa
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 2003
  • Trong tuần: 35 131
  • Tháng hiện tại: 146 798
  • Tổng lượt truy cập: 3529402
Đăng nhập