ĐỨC LONG TỪNG BƯỚC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN SỐ

    Xây dựng Chính quyền số là một trong những mục tiêu quan trọng mà phường Đức Long đang hướng tới, trong đó tập trung hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành, triển khai thực hiện nhiệm vụ... nhằm làm đổi mới căn bản hoạt động của bộ máy chính quyền, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

    UBND phường đã sắp xếp, bố trí lực lượng đoàn viên thanh niên hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến (Tức là thay vì yêu cầu người dân đến các trụ sở chính quyền, khai báo hồ sơ bằng giấy để giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân thì UBND phường tạo nên môi trường để người dân có thể ở nhà và nộp hồ sơ cho chính quyền thông qua hình thức trực tuyến) tại bộ phận một cửa của phường.

Giao cho Đoàn phường triển khai hướng dẫn cho tổ công nghệ số cán bộ đoàn viên, thanh niên trong việc cài đặt phần mềm Dữ liệu quốc gia về dân cư (VNeID), phần mềm Phan Thiết - S, dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công an và tuyên truyền văn hóa công vụ. Trong thời gian đến tổ công nghệ số sẽ tiếp tục hướng dẫn triển khai rộng rãi cho bà con nhân dân.

         Với mục đích hướng tới chính quyền số UBND phường đã tích cực triển khai cho lực lượng đoàn thanh niên   phường nổ lực hỗ trợ người dân thực hiện các app như VNeID, Phan Thiết-S, thanh toán trực tuyến,... đồng thời,   cũng chia sẻ những thông tin về thực hiện công cuộc đổi số, giải thích những vướng mắc giúp người dân hiểu   rằng bản thân mình là yếu tố tạo nên sự thành công trong công cuộc chuyển đổi số của đất nước./.

 

                                                                                                                                            Tin bài, hình ảnh: Thuý Vân

 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập