Phường Phú Tài tổ chức cuộc họp triển khai kế hoạch khắc phục, tồn tại qua kiểm tra cải cách hành chính năm 2023 của thành phố

Chiều ngày 19/5/2023, UBND phường Phú Tài đã tổ chức cuộc họp triển khai kế hoạch khắc phục, tồn tại qua kiểm tra công tác Cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của thành phố Phan Thiết, đồng chí Trần Minh Tâm - Thành uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ phường dự và chỉ đạo cuộc họp.

Theo Thông báo kết luận số 514/TBKL-TKT ngày 17/5/2023 của Tổ kiểm tra thành phố, đã đánh giá lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Phú Tài đã có sự quan tâm, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện công tác CCHC tại địa phương; đồng thời, xây dựng, các kế hoạch thực hiện cơ bản đảm bảo theo chỉ đạo của UBND thành phố về CCHC từ đầu năm 2023 đến nay; có ban hành Quy chế làm việc, Quy chế phối hợp giữa UBND phường với các đoàn thể địa phương, Thông báo phân công nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức của đơn vị; xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ và Quy chế quản lý tài sản công của đơn vị; có thư xin lỗi của địa phương đối với hồ sơ trễ hẹn; có tin bài về CCHC đăng tải trên Trang thông tin điện tử của thành phố; có công khai niêm yết dự toán năm 2023; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đảm bảo…. Địa phương đã trang bị đầy đủ các trang thiết bị công nghệ thông tin, nâng cấp Bộ phận Một cửa tại đơn vị đạt chuẩn theo Đề án Một cửa hiện đại được UBND tỉnh phê duyệt; tại thời điểm kiểm tra các trang thiết bị tại Bộ phận Một cửa của địa phương hoạt động tốt. Ngoài ra, qua kiểm tra, UBND phường Phú Tài đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo UBND thành phố đối với nội dung có liên quan đến tiêu chí khảo sát PAPI.

Tuy nhiên, qua kiểm tra UBND phường Phú Tài vẫn còn một số tồn tại cần sớm khắc phục; đặc biêt, là việc ban hành các văn bản kế hoạch có liên quan đến công tác CCHC, thực hiện tuyên truyền Đề án 06 của Chính phủ và một số vấn đề liên quan đến lĩnh vực hộ tịch.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND phường Phú Tài đã triển khai chi tiết kế hoạch khắc phục của phường qua kiểm tra CCHC của thành phố, yêu cầu từng công chức giải trình nguyên nhân dẫn đến các tồn tại và giải pháp khắc phục; trong đó, Chủ tịch UBND phường đã phân công từng công chức liên quan đến các tồn tại mà Tổ kiểm tra thành phố đã chỉ ra, quy định cụ thể từng công việc cần khắc phục, thời gian hoàn thành cụ thể. Đồng thời, yêu cầu tiếp tục duy trì thực hiện việc công khai xin lỗi người dân khi phát sinh hồ sơ trễ hẹn (đối với hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương và hồ sơ liên thông); đẩy mạnh chế độ công vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ các bộ, công chức; tăng cường thực hiện các giải pháp CCHC, ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành CCHC nhất là thực hiện hướng dẫn người dân trong việc nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến một phần và toàn trình, triển khai thanh toán trực tuyến, duy trì mô hình “Công dân không viết”, “hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến”; đặc biệt, tiếp tục thực hiện mô hình Bí thư Đảng ủy làm việc với Chủ tịch UBND và Bộ phận Một cửa phường về công tác CCHC vào thứ sáu hàng tuần, để nghe báo tình hình giải quyết công việc CCHC trong tuần, những đề xuất kiến hoặc chỉ đạo giải quyết những vấn đề còn khó khăn vướng mắc.

Cũng tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Quốc Duy - Chủ tịch UBND phường đã phân tích sâu kỹ các nội dung, tiêu chí và tiêu chí thành phần theo Quyết định số 517/QĐ-UBND ngày 22/3/2023 của UBND tỉnh về ban hành quy định đánh giá công tác CCHC đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Theo đó, đã phân công từng công chức chuyên môn của các lĩnh vực chủ động rà soát các nội dung tiêu chí, tiêu chí thành phần, có kế hoạch để tham mưu đề xuất UBND phường thực hiện đảm bảo; đồng thời, thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra CCHC tại phường theo kế hoạch.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Trần Minh Tâm - Thành uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ phường cũng yêu cầu UBND phường tiếp tục tăng cường chỉ đạo công tác, bộ phận có liên quan khẩn trương có giải pháp khắc phục những tồn tại hạn chế qua kiểm tra của thành phố và các văn bản chỉ đạo của Đảng uỷ về công tác CCHC, đưa kết quả thực hiện CCHC vào đánh giá xếp loại CBCC cuối năm.

P/s Tin, ảnh: Minh Đăng.

Quốc Duy (Phú Tài).
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập