Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông và UBND cấp huyện

Ngày 12/01/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Anh Dũng ký ban hành Quyết định số 78/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2023 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đối với các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông.

Theo đó, danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung gồm 4 thủ tục hành chính và bãi bỏ 2 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông. Bãi bỏ 2 thủ tuc hành chính thuộc lĩnh vực Xuầt bản, In và Phát hành thuộc  thẩm quyền giải quyết của cấp huyện;

         Bãi bỏ một số thủ tục hành chính đã được công bố tại Quyết định số 1545/qđ-ubnd ngày 19/6/2018 của Chủ tịch ubnd tỉnh bình thuận.
AQ - VHTT
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập