UBND TP. Phan Thiết trả lời kiến nghị của cử tri Hàm Tiến về vấn đề chuyển việc thực hiện cấp hóa đơn điện tử về địa phương ​

UBND TP. Phan Thiết trả lời kiến nghị của cử tri Hàm Tiến về vấn đề  chuyển việc thực hiện cấp hóa đơn điện tử về địa phương

 

Ngày 30/11/2022, UBND TP. Phan Thiết đã trả lời kiến nghị của cử tri phường Hàm Tiến về vấn đề chuyển việc thực hiện cấp hóa đơn điện tử về phường, vì khi hộ kinh doanh cần xuất hóa đơn phải vào Chi cục Thuế Phan Thiết, ảnh hưởng đến việc đi lại và thời gian của người dân.

Nội dung trả lời: Căn cứ khoản 2, Điều 6 Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ; trong đó, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử bao gồm:

- Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai phải sử dụng hóa đơn điện tử.

 - Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán nếu có yêu cầu sử dụng hóa đơn thì cơ quan thuế cấp lẻ hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh.

Việc cấp lẻ hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh theo yêu cầu của hộ, cá nhân kinh doanh được thực hiện như sau: Trước khi thực hiện đề nghị cấp lẻ hóa đơn điện tử; hộ, cá nhân kinh doanh phải nắm được các bước để thực hiện và phải có địa chỉ mail để nhận tài khoản (trường hợp người nộp thuế chưa có tài khoản đăng nhập, lần đầu sử dụng hóa đơn điện tử và Mã hồ sơ, phải biết các thao tác trên máy tính để lập hóa đơn điện tử, cụ thể như sau:

- Bước 1: Hộ, cá nhân kinh doanh lập hồ sơ đề nghị cấp hóa đơn điện tử nộp tại Đội Quản lý thuế Liên phường, xã, hồ sơ bao gồm: + Văn bản đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo mẫu số 06/ĐN-PSĐT ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

+ Tờ khai thuế theo mẫu số 01/CNKD ban hành kèm theo Thông tư 40/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính (02 bản).

+ Bảng kê bán hàng.

 + Bản sao Hợp đồng kinh tế cung cấp hàng hóa, dịch vụ; Biên bản nghiệm thu, Biên bản thanh lý hợp đồng (đối với một số mặt hàng, ngành nghề …).

+ Bản sao tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa, dịch vụ (đối với một số mặt hàng, ngành nghề …).

 + Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; Bản sao CCCD/CMND của chủ hộ (đối với lần đầu mua hóa đơn lẻ).

 + Mẫu số 1 về giảm thuế Giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội (nếu hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế Giá trị gia tăng theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP của Chính phủ): 02 bản. Đội Quản lý thuế liên phường, xã tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ của hộ, cá nhân kinh doanh. Trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định, Đội Quản lý thuế liên phường, xã có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ cho hộ, cá nhân kinh doanh bổ sung, điều chỉnh cho hợp lệ và viết Giấy nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước theo tờ khai.

Nếu chủ hộ kinh doanh ủy quyền cho người khác đi mua hóa đơn lẻ thì ngoài các giấy tờ nêu trên, còn phải bổ sung thêm Giấy ủy quyền được công chứng bởi các tổ chức hành nghề công chứng (bản sao) và CCCD/CMND của người được ủy quyền (bản sao).

* Lưu ý: Nếu hộ kinh doanh không cung cấp đủ hồ sơ và còn nợ đọng thuế thì cơ quan Thuế sẽ từ chối giải quyết cấp hóa đơn lẻ; cơ quan thuế có quyền yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu, xác nhận tính chính xác của bản sao so với bản chính.

- Bước 2: Sau khi hồ sơ khai thuế, nộp thuế đầy đủ thì hộ, cá nhân kinh doanh nộp toàn bộ hồ sơ tại bộ phận “Một cửa” Chi cục Thuế Phan Thiết. Công chức thuế tại bộ phận “Một cửa” tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nhập vào hệ thống quản lý thuế, xử lý mẫu 06 điện tử. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cơ quan thuế sẽ cấp Tài khoản (nếu là lần đầu) và Mã hồ sơ về địa chỉ mail của hộ, cá nhân kinh doanh. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan thuế sẽ gửi thông báo theo mẫu số 01- 1/Qtr-HĐĐT (trả lại hồ sơ do chưa hợp lệ).

- Bước 3: Sau khi hộ, cá nhân kinh doanh được cơ quan thuế cấp tài khoản và Mã hồ sơ thì hộ, cá nhân kinh doanh đăng nhập vào trang web http://hoadondientu.gdt.gov.vn để lập hóa đơn điện tử.

- Bước 4: Sau khi hộ, cá nhân kinh doanh hoàn thành việc lập hóa đơn điện tử thì gửi vào nơi phê duyệt trên hệ thống hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế. Cơ quan thuế sẽ kiểm tra, đối chiếu với hồ sơ lưu tại cơ quan thuế và cấp Mã hóa đơn.

- Bước 5: Sau khi nhận Mã hóa đơn; hộ, cá nhân kinh doanh gửi hóa đơn cho người mua.

Tuy nhiên, tại địa bàn Hàm Tiến – Thiện Nghiệp – Mũi Né xa trung tâm thành phố nên các hộ, cá nhận kinh doanh có thể thực hiện bước 1 tại nơi làm việc của Đội thuế địa bàn và nộp hồ sơ cho công chức thuế địa bàn chuyển về bộ phận “Một cửa” Chi cục Thuế Phan Thiết để thực hiện các bước tiếp theo.

 

Thanh Minh

 

 

Thanh Minh
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 28745
  • Trong tuần: 246 667
  • Tháng hiện tại: 939 298
  • Tổng lượt truy cập: 7604664
Đăng nhập