Quyết đinh 319 /QĐ-UBND ngày 31/01/2023 của UBND thành phố Phan Thiết về việc phê duyệt và ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức phƣờng, xã năm 2023
319%20K%C3%88M%20%2005%20Phu%20luc%20dinh%20kem%20Quyet%20dinh%20tuyen%20dung%20phuong%20xa%202023%20(1).pdf;319%20qd%20Quyet%20dinh%20ban%20hanh%20ke%20hoach%20tuyen%20dung%20cong%20chuc%20PX%20nam%202023%20hc%20(1).signed.signed.pdf

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập