Xã Phong Nẫm sơ kết tình hình thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2020

XÃ PHONG NẪM SƠ KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHÍ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2020

 

 

Ảnh: Đồng chí Võ Thái Bình, Chủ tịch UBND xã, Phó trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới

xã Phong Nẫm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sơ kết công tác xây dựng nông thôn mới năm 2020

 

Thực hiện Thông báo kết luận số 515/TB-UBND, ngày 13/8/2020 của UBND Thành phố Phan Thiết về việc sơ kết Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020. Căn cứ nội dung Quyết định số 607?QĐ-UBND, ngày 27/3/2020 của UBND Tỉnh Bình Thuận về việc thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tại tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2017-2020; Quyết định số 1525/QĐ-UBND ngày 27/3/2020 của UBND Thành phố Phan Thiết về việc giao chỉ tiêu hiện Bộ tiêu chí Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Phan Thiết năm 2020. Ngày 10/9/2020, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Phong Nẫm tổ chức hội nghị sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nội dung các tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2020 trên địa bàn xã Phong Nẫm. Tại hội nghị Ban Chỉ đạo tập trung đánh giá tình hình, nghe báo cáo kết quả thực hiện nội dung các tiểu tiêu chí được phân công cho cán bộ, công chức phụ trách theo Kế hoạch số 396/KH-UBND, ngày 11/8/2020 của UBND xã Phong Nẫm về phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ công chức theo dõi, thực hiện.

Hội nghị thống nhất với dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 7 tháng đầu năm 2020. Bàn bạc, trao đổi, đề ra các gải pháp, tập trung thực hiện các nội dung còn lại. Đồng chí Võ Thái Bình, Chủ tịch UBND xã phát biểu kết luận, tiếp tục phân công thành viên Ban Chỉ đạo, cán bộ, công chức liên quan tiếp tục bám sát nội dung chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chú trọng công tác tham mưu triển khai thực hiện các nội dung tiểu tiêu chí chưa được thẩm định công nhận. Thông qua đó kịp thời báo cáo Thành phố, các tổ chức có liên quan thẩm tra, công nhận hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2020. Tiếp tục duy trì giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020./.

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập