Xã Phong Nẫm tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách bảo hiểm y tế

XÃ PHONG NẪM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN

CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM Y TẾ

 

 

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có kết quả các tiêu chí quốc gia về xã Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, để duy trì kết quả đạt chuẩn xã Nông thôn mới trong những năm trước. Xác định Bảo hiểm y tế (BHYT) là một trong những chính sách an sinh xã hội quan trọng, mang tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc, thể hiện sự tương thân tương ái, chia sẻ rủi ro giữa người khỏe với người ốm, giữa người trẻ với người già, giữa người có thu nhập cao với người có thu nhập thấp. Đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước nhằm hướng tới công bằng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho mọi người dân. Việc phát triển đối tượng tham gia BHYT là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu trong đảm bảo an sinh xã hội; tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa của việc tham gia BHYT. Chú trọng công tác đổi mới phương thức tuyên truyền bằng nhiều hình thức; gắn với trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và các ban ngành, đoàn thể trong việc thực hiện duy trì và nâng cao chỉ tiêu. Đồng thời, tạo điều kiện sinh kế, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, từ đó tạo nền tảng để người dân tham gia đóng BHYT...

Bên cạnh việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ Chính trị, phát triển Kinh tế - xã hội, Quốc phòng - an ninh. Đảng ủy, UBND xã luôn quan tâm chỉ đạo các cán bộ, công chức, các Đoàn thể địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về BHYT xem đây nhiệm vụ có tầm quan trọng đặc biệt trong quá trình thực hiện chính sách này. 6 tháng đầu năm 2020, bằng nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến chính sách Bảo hiểm Y tế như loa phát thanh, treo Pa nô, khẩu hiệu, tổ chức hội nghị và đến từng hộ gia đình vận động… từng bước nâng cao nhận thức, giúp cho người tham gia BHYT hiểu rõ trách nhiệm cũng như quyền lợi của mình khi tham gia BHYT, tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm Y tế tiếp tục tăng góp phần cùng địa phương duy trì đạt chỉ tiêu trong xây dựng xã Nông tôn mới./.

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập