Đảng ủy xã Tiến Lợi tổ chức Sơ kết đánh giá tình hình kết quả 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thực hiện công văn số 1338-CV/TU ngày 30/3/2023 của BTV Thành ủy Phan Thiết về việc sơ kết, đánh giá kết quả 2,5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.  Được sự thống nhất của BTV Thành ủy Phan Thiết, chiều ngày 15/5/2023 Đảng ủy xã Tiến Lợi tổ chức Sơ kết đánh giá tình hình, kết quả 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm đến cuối nhiệm kỳ của Đảng bộ xã.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn Anh – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã; đồng chí: Nguyễn Thị Hoa - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; Đ/c Bùi Văn Thanh – Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND xã; các đ/c trong BCH Đảng bộ, các đ/c là Trưởng, phó các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội của xã, các đ/c Bí thư các chi bộ trực thuộc và 122/160 đảng viên trong toàn Đảng bộ xã.

Tại Hội nghị đã thông qua báo cáo sơ kết đánh giá tình hình, kết quả 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng xã nhiệm kỳ 2020- 2025, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm đến cuối nhiệm kỳ về công tác xây dựng Đảng, công tác Dân vận của Đảng bộ xã. Nhìn chung, trong 2,5 năm qua, bối cảnh chung đang gặp rất nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19 diễn biến kéo dài phức tạp, gây ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân và sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nhưng với sự nỗ lực chung tay của toàn thể Đảng bộ và sự đồng thuận của nhân dân đã khắc phục khó khăn, nỗ lực, phát huy thế mạnh, quyết tâm thực hiện cơ bản các nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra kết quả khá cơ bản

Theo đó, kết quả thu ngân sách hàng năm đều vượt chỉ tiêu giao; đảm bảo nhu cầu chi của địa phương. Cụ thể: Năm 2020: 4.035.926.000đồng /2.780.000.000 đồng, đạt 148,78%; Năm 2021: 3.752.000.000 đồng/2.850.000.000 đồng, đạt 131,65%; Năm 2022: 4.533.238.000 đồng/3.190.000.000 đồng, đạt 142,11%.

Sản xuất, chăn nuôi tiếp tục được duy trì; hoạt động thương mại - dịch vụ ngày càng phát triển; Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được quan tâm, các chương trình mục tiêu y tế quốc gia, công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, dân số - kế hoạch hóa gia đình được triển khai thực hiện đạt kết quả. Công tác giáo dục luôn được quan tâm, chất lượng dạy và học ngày càng nâng cao. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Quốc phòng - an ninh cơ bản được giữ vững, giao quân đạt chỉ tiêu thành phố giao. Công tác cải cách hành chính và thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao Chỉ số PAR Index, Chỉ số PAPI, Chỉ số SIPAS, giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo. Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm; việc xây dựng chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện ngay từ đầu năm, nội dung kiểm tra, giám sát bám sát tình hình thực tế từng đơn vị.

Công tác tuyên truyền học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết được thực hiện kịp thời. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được chỉ đạo thường xuyên. Công tác phát triển đảng viên mới được quan tâm chỉ đạo. Hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể xã có chuyển biến nhất là trong công tác vận động nhân dân tham gia các phong trào do địa phương phát động

Công tác nắm bắt tình hình, dư luận xã hội kịp thời; công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên; quản lý đô thị, đất đai, vệ sinh môi trường, xây dựng cơ bản có nhiều cố gắng nhất là xây dựng kết cấu hạ tầng ở các khu dân cư góp phần xây dựng nông thôn mới.

Hệ thống chính trị, công tác tôn giáo, dân tộc thiểu số thường xuyên củng cố, kiện toàn; MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội luôn đoàn kết, gắn bó và phát huy vai trò nòng cốt. Vai trò lãnh đạo của Đảng ủy xã được phát huy, đủ sức lãnh đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị của địa phương; công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành thường xuyên; vai trò trách nhiệm của Chi ủy Chi bộ được nâng lên, góp phần hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ mà tinh thần Nghị quyết của Đảng bộ xã đề ra.

Đạt được những kết quả trên là nhờ có sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn. Bên cạnh đó Đảng ủy cũng đánh giá những khó khăn, hạn chế trong công tác lãnh đạo thực hiện và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm đến cuối nhiệm kỳ.

Tuấn Anh

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 1076
  • Trong tuần: 34 204
  • Tháng hiện tại: 145 871
  • Tổng lượt truy cập: 3528475
Đăng nhập