Thành phố kiểm tra công tác cải cách hành chính xã Tiến Lợi năm 2022

Chiều ngày 14/7/2022, Tổ Kiểm tra công tác cải cách hành chính UBND thành phố tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính tại UBND xã Tiến Lợi.

Nội dung kiểm tra tập trung việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu được UBND tỉnh giao về công tác cải cách hành chính; Xây dựng và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật; Công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), cải cách thủ tục hành chính (TTHC); Cải cách tổ chức bộ máy; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công; Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính phủ số. Mốc thời gian tính từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/6/2022.

Qua kiểm tra, Tổ kiểm tra đánh giá những kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022, nhất là tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính tại UBND xã được chú trọng; tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” được thực hiện có hiệu quả, tạo điều kiện để giải quyết hồ sơ hành chính của tổ chức, cá nhân thuận lợi, nhanh chóng; trang thiết bị trang bị cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được sử dụng có hiệu quả; thủ tục của từng lĩnh vực được niêm yết công khai tại Bộ phận Tiếp nhận & Trả kết quả để cho người dân biết; hầu hết hồ sơ của công dân được giải quyết kịp thời, đúng hạn, hạn chế hồ sơ trễ hạn. Tinh thần trách nhiệm phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức được nâng lên rõ rệt. UBND xã chưa tiếp nhận phản ánh hoặc đơn thư của công dân khiếu nại liên quan đến lĩnh vực cải cách hành chính cũng như thái độ phục vụ của cán bộ, công chức chuyên môn.

Tuy nhiên, Tổ kiểm tra cũng lưu ý vẫn còn hồ sơ trễ hẹn, chủ yếu là hồ sơ liên thông (đất đai và bảo trợ xã hội); không có hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4, và hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích do việc ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với người dân trên địa bàn xã có phần hạn chế; chưa phát sinh hồ sơ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính thủ tục hành chính. Chưa tìm được giải pháp, chưa có sáng kiến trong thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành chính.

Từ những hạn chế, thiếu sót, Tổ Kiểm tra yêu cầu UBND xã trong thời gian tới tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác CCHC ở địa phương đạt kết quả tốt hơn nữa.

          

                            

                               Xã Tiến Lợi
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 73
  • Hôm nay: 5090
  • Trong tuần: 47 030
  • Tháng hiện tại: 181 960
  • Tổng lượt truy cập: 2952030
Đăng nhập