Tiến Thành tập trung nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính

Là một trong 2 địa phương của TP Phan Thiết, xã Tiến Thành cùng với phường Đức Thắng đang tiếp tục thực hiện thí điểm khảo sát lấy ý kiến người dân về Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công, gọi tắt là Chỉ số PAPI, hiện xã Tiến Thành cũng đang tập trung nâng cao chất lượng trong công tác cải cách hành chính, trọng tâm là các thủ tục hành chính theo tinh thần chỉ đạo của Thường trực Thành ủy và UBND TP Phan Thiết.

 Anh Võ Ngọc Quý – Công chức Văn phòng thống kê – phụ trách bộ phận “một cửa” xã Tiến Thành cho biết: Bắt đầu từ đầu năm 2022 đến nay, khi mọi hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân trở lại trạng thái bình thường mới, xã đã chỉ đạo cho bộ phận một cửa phải tăng cường vai trò trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, nhất là tinh thần, thái độ khi trực tiếp tiếp dân và tham mưu giải quyết các công việc. Trong đó, bản thân anh cũng luôn thực hiện đúng quy trình về giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân, khi tiếp dân luôn giữ một thái độ chuẩn mực, hướng dẫn cụ thể, tận tình cho người dân. Chủ tịch UBND xã Tiến Thành, ông Nguyễn Ngọc Trường, cho biết: “trên cơ sở kết quả thẩm định của các cấp, ngành, từ tháng 9/2021, UBND xã Tiến Thành đã xây dựng Kế hoạch số 60 về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI), Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện thủ tục hành chính (SIPAS) và triển khai thực hiện mô hình thí điểm trên địa bàn xã. Đồng thời ban hành Quyết định số 639, ngày 05/9/2021 Về việc thành lập tổ kiểm tra các mô hình thí điểm, giải pháp mới trong thực hiện công tác CCHC, trọng tâm là cải cách TTHC để nâng cao hiệu quả phục vụ người dân trên địa bàn xã. Cùng với đó, để kịp thời nắm bắt những ý kiến của người dân khi đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính. UBND xã đã ban hành Thông báo số 116 ngày 15/11/2021 về việc công khai thông tin tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của công dân vê giải quyết thủ tục hành chính của UBND xã Tiến Thành. Đặc biệt, nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại đã chỉ ra quả kết quả công bố năm 2021 và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số CCHC năm 2022; UBND xã Tiến Thành đã xây dựng kế hoạch số 43 ngày 10/5/2022 để khắc phục những tồn tại, hạn chế năm 2021 và nâng cao chỉ số cải cách hành chính (Par Index) năm 2022 của địa phương nói riêng và thành phố Phan Thiết nói chung.

Cùng với việc triển khai các kế hoạch, chương trình nói trên UBND xã đã cập nhật và niêm yết 136 thủ tục hành chính thuộc 32 lĩnh vực của tỉnh quy định tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, như: Công bố danh mục thủ tục hành chính, niêm yết các biểu mẫu theo hướng dẫn của UBND tỉnh, niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính của tỉnh trên từng lĩnh vực hay như công khai biểu mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch; biểu mức thu lệ phí chứng thực áp dụng tại UBND cấp xã; quy trình nhận và trả kết quả của UBND xã.v.v.Hiện nay, cùng với phường Đức Thắng,  xã Tiến Thành  tiếp tục được chọn triển khai thí điểm mô hình “Công dân không viết”, mô hình “Chuyển giao để Bưu điện thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân”, mô hình “Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 tại Bộ phận Một cửa. Trong đó, để cụ thể hóa mô hình “Công dân không viết” UBND xã đã bố trí 01 Công chức phục vụ mô hình, đồng thời sử dụng các cơ sở vật chất, máy móc, trang thiết bị hiện có để giúp người dân kê khai các biểu mẫu theo yêu cầu. Tính đến đầu tháng 6/2022, mô hình đã hỗ trợ cho 91 người dân khi đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính. Còn mô hình “Chuyển giao để Bưu điện thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân” hiện Bưu điện tỉnh đã bố trí nhân viên đến tại Bộ phận Một cửa UBND xã để triển khai mô hình trên. Kết quả, tính đến đầu tháng 6/2022, đã tiếp nhận và trả kết quả cho 185 người dân khi đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vục hộ tịch. Riêng đối với mô hình “Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 tại Bộ phận Một cửa cấp xã”, mặc dù UBND xã đã bố trí 01 Công chức phục vụ mô hình, đồng thời sử dụng các cơ sở vật chất, máy móc, trang thiết bị hiện có để hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 tại Bộ phận Một cửa xã tuy nhiên việc áp dụng mô hình này trên thực tế đang gặp nhiều khó khăn. Trao đổi cụ thể hơn, ông Nguyễn Ngọc Trường – Chủ tịch UBND xã Tiến Thành, cho biết: “Hiện nay, chủ trương của tỉnh đang đẩy mạnh thực hiện TTHC ở mức độ 3 và mức độ 4, tuy nhiên qua thực tiễn thực hiện, nhận thấy rằng, mặc dù đã tuyên truyền rộng rãi và hình thức thực hiện TTHC đã thể hiện rõ tại Cổng Thông tin điện tử, nhưng kết quả giải quyết TTHC mức độ 3, 4 vẫn đang còn thấp. Nguyên nhân của vấn đề này là do người dân chưa có thói quen sử dụng mà chỉ muốn đến trực tiếp để làm TTHC. Thực tế thì hiện người dân đã sự dụng điện thoại Smatphon rất là nhiều nhưng họ chỉ sử dụng vào việc xem tin tức ha dùng cho cá nhân chứ ít sử dụng nó để thực hiện các thủ tục hành chính mà người dân quen với việc đến trực tiếp tại bộ phận một cửa để làm thủ tục giấy theo phương thức truyền thống”. Dù kết quả nộp hồ sơ trực tuyến theo mức độ 3, 4 tại Bộ phận Một cửa của xã chưa cao nhưng việc giải quyết hồ sơ hành chính cho tổ chức, cá nhân tại xã Tiến Thành đang ngày càng tiến bộ, kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, hạn chế về trễ hạn hồ sơ của tổ chức, cá nhân. Qua 06 tháng đầu năm 2022, tổng số hồ sơ xã Tiến Thành tiếp nhận1.204 hồ sơ, trong đó hồ sơ một cửa là 1.118 hồ sơ và 86 hồ sơ theo hình thức Một cửa liên thông. Trong số này đã có 1.136  hồ sơ được giải quyết và 36  hồ sơ đang giải quyết. Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, cũng với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động quản lý và điều hành, xã Tiến Thành tiếp tục tổ chức triển khai ứng dụng CNTT trên nền tảng xây dựng chính quyền điện tử như: Phần mềm quản lý văn bản và điều hành, ứng dụng chữ ký số, phần mềm ứng dụng chuyên ngành, sử dụng hộp thư công vụ, phần mềm một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến; đi đôi với việc quan tâm đầu tư nâng cấp hạ tầng CNTT, hệ thống mạng LAN nội bộ, hệ thống máy tính kết nối internet cáp quang.

 

Xã Tiến Thành

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập