Xuân An tăng cường các giải pháp thực hiện cải cách hành chính

Tập trung cho công tác cải cách hành chính, xem đây là nhiệm vụ quan trọng để giữ vững và nâng cao hiệu quả quản lý về mặt Nhà nước trên địa bàn; trong đó chú trọng nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu và cán bộ phụ trách là một trong những nội dung được cấp ủy, chính quyền phường Xuân An xác định trong năm 2022. 

Ông Đoàn Nguyễn Xuân Hoàng – Chủ tịch UBND phường Xuân An cho biết: Thực hiện Kế hoạch số 431/KH-UBND ngày 27/01/2022 của UBND thành phố Phan Thiết về thực hiện cải cách hành chính nhà nước năm 2022; Kế hoạch số 3137/KH-UBND ngày 28/12/2021 của UBND phường Xuân An ban hành Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn phường, ngay từ đầu năm 2022, cùng với thực hiện cam kết trách nhiệm người đứng đầu trong việc triển khai công tác cải cách hành chính phường cũng đã phổ biến đến đội ngũ cán bộ, công chức kết quả đánh giá, xếp loại Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của UBND thành phố đối với địa phương và chỉ đạo khắc phục những tồn tại hạn chế kết quả chỉ số CCHC thuộc trách nhiệm của địa phương. Trên cơ sở đó, UBND phường đã phân công các bộ phận chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm các lĩnh vực cải cách hành chính và chỉ đạo cụ thể trách nhiệm cho từng bộ phận chuyên môn để thực hiện hiệu quả kế hoạch cải cách hành chính năm 2022. Địa phương đã cụ thể hoá kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, của Tỉnh, của thành phố; thể chế hoá đầy đủ các nghị quyết, Chỉ thị của Đảng ủy và HĐND phường; đồng thời thực hiện đúng các quy định về trình tự thủ tục soạn văn bản và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của phường theo Luật ban hành văn bản QPPL của HĐND và UBND các cấp. Đặc biệt, để thực hiện đạt kết quả trong cải cách hành chính tại địa phương Xuân An rất chú trọng đến đội ngũ cán bộ công chức thực thi nhiệm vụ này, bao gồm công chức văn phòng thống kê phụ trách bộ phận một cửa, cán bộ tư pháp – hộ tịch phường. Ngoài việc yêu cầu cán bộ phụ trách thông qua việc rà soát, điều chỉnh bổ sung quy trình, thủ tục giải quyết các công việc theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”; phát huy hiệu quả việc thực hiện giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” từ phường đến thành phố và ngược lại, địa phương cũng thực  hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức phường ở cả các mặt về học vấn, chuyên môn, chính trị; từng bước thay thế những cán bộ, công chức không đủ trình độ năng lực; tinh thần trách nhiệm; thái độ phục vụ nhân dân thiếu nhiệt tình, không tận tụy với công việc được giao.

Đến nay, về cơ sở vật chất, Xuân An đã trang bị máy vi tính cho các ban, ngành, đoàn thể để phục vụ công tác chuyên môn và cán bộ công chức thực hiện giao dịch quản lý thông qua hệ thống mạng điện tử. Riêng Bộ phận "một cửa” đã được đầu tư trang thiết bị cơ sở vật chất cho bộ phận “một cửa” trong ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” phục vụ cho tổ chức, công dân đến giao dịch tại địa phương. Song song đó, UBND phường đã tiến hành niêm yết công khai các thủ tục hành chính, các loại biểu mẫu liên quan đến từng lĩnh vực, mức thu phí, lệ phí và các văn bản liên quan đến CCHC theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” tại UBND phường. Đồng thời, tổ chức rà soát điều chỉnh bổ sung kịp thời quy trình, thủ tục giải quyết các công việc theo cơ chế “một cửa”, một cửa liên thông; thực hiện có hiệu quả Để án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”; đi đôi với thực hiện tốt quy chế phối hợp giải quyết hồ sơ hành chính cho nhân dân giữa cán bộ chuyên môn với bộ phận “một cửa” bảo đảm tính đồng bộ, liên tục và phát huy có hiệu quả việc thực hiện giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” tại UBND phường.

Kết quả triển khai từ đầu năm 2022 đến nay, Xuân An đã tiếp nhận trên 1.100 hồ sao y, 503 hồ sơ liên quan đến hộ tịch – qua đó giải quyết trả trước hẹn 496 hồ sơ và đúng hẹn là 07 hồ sơ; lập danh sách đề nghị cấp 112 thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi, thực hiện nhập khẩu 83 trường hợp; chứng thực chữ ký 69 trường hợp và thực hiện chính sách người có công 03 trường hợp đều trả trước và đúng hẹn. Riêng đối với hồ sơ liên quan đến đất đai, phường đã tiếp nhận 36 hồ sơ các loại, trong đó đã giải quyết 27 hồ sơ trước hẹn, 03 hồ sơ đúng hẹn, quá hẹn 02 hồ sơ và rút 04 hồ sơ. Chủ tịch UBND phường Xuân An cũng cho biết: Với những kết quả đạt được nêu trên, thời gian tới Xuân An sẽ tiếp tục phân công cán bộ, bố trí làm việc theo yêu cầu cải cách hành chính và thực hiện nghiêm túc, kịp thời các hướng dẫn của UBND tỉnh, UBND thành phố về việc thực hiện cơ chế “một cửa” “một cửa liên thông” tại địa phương, đáp ứng được các nội dung yêu cầu của công tác. Đặc biệt từ kết quả đánh giá của Tổ kiểm tra công tác cải cách hành chính của TP đối với địa phương diễn ra trong tháng 7/2022 vừa qua, địa phương sẽ tiếp tục chỉ đạo khắc phục những hạn chế được chỉ ra. Nhất là việc cập nhật các hồ sơ liên quan đến hộ tịch lên hệ thống phần mềm vì trước nay việc trả hồ sơ giấy của địa phương đều đảm bảo đúng hẹn hoặc trước hẹn còn việc cập nhật trả hồ sơ trên hệ thống chưa thực hiện thường xuyên dẫn đến một lượng lớn hồ sơ liên quan đến hộ tịch chưa được cập nhật. Riêng đối với các hồ sơ liên quan đến lĩnh vực đất đai còn trễ hẹn thì nguyên nhân không phải do phường, tuy nhiên địa phương cũng sẽ tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan chuyên môn của TP để tháo gỡ. Song song đó, phường cũng sẽ từng bước hiện đại hóa nền hành chính trong hệ thống của địa phương nhất là ở bộ phận “Một cửa”; tiếp tục triển khai công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý điều hành của cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương. 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 46
  • Hôm nay: 3951
  • Trong tuần: 43 033
  • Trong tháng: 182 284
  • Tất cả: 2902792
Đăng nhập