Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ phường Xuân An khóa XIII, nhiệm kì 2020 – 2025

Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ phường Xuân An khóa XIII,  

                               nhiệm kì 2020 – 2025

----o0o----

Sau 2 ngày làm việc, chiều ngày 6/3, đại hội đại biểu Đảng bộ phường Xuân An, lần thứ 13, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bế mạc. Đây là đại hội được Ban thường vụ tỉnh ủy Bình Thuận và Thành ủy Phan Thiết chọn làm điểm để rút kinh nghiệm và thực hiện bầu trực tiếp bí thư tại đại hội. Dự và chỉ đạo đại hội có: ông Hồ Xuân Long – Phó vụ trưởng vụ 3 Ban Tổ chức Trung Ương Đảng; ông Dương Văn An – phó bí thư tỉnh ủy Bình Thuận; ông Phan Văn Đăng - Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy – tổ trưởng tổ 3 tổ chỉ đạo đại hội điểm của tỉnh, ông Nguyễn Thu Sơn - ủy viên BTV tỉnh ủy – bí thư Thành ủy Phan Thiết; Đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, tổ công tác chỉ đạo đại hội đảng cơ sở của Thành ủy; bí thư các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy; đại diện lãnh đạo Thị ủy Lagi cùng 139/140 đại biểu đại diện cho 386 đảng viên trong toàn đảng bộ tham dự đại hội.

Theo Báo cáo chính trị trình bày tại đại hội, trong nhiệm kì 2015 – 2020, được sự quan tâm lãnh đạo của Ban thường vụ mà trực tiếp là thường trực Thành ủy Phan Thiết, Đảng bộ phường Xuân An đã lãnh đạo thực hiện đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực theo Nghị quyết đại hội Đảng bộ phường- khóa 12 đã đề ra. Các thành phần kinh tế phát triển mạnh, đa dạng cả về số lượng và quy mô. Trên địa bàn phường có 286 cơ sở sản xuất kinh doanh vừa và nhỏ đang hoạt động, không chỉ góp phần giải quyết công ăn việc làm cho người lao động, mà qua đó còn đóng góp đáng kể vào nguồn thu ngân sách nhà nước. Nhờ vậy, liên tục trong 5 năm qua, Xuân An đều thực hiện vượt thu ngân sách hàng năm hơn 10% so với chỉ tiêu pháp lệnh. Phát huy sức mạnh của nhân dân, trong nhiệm kì 2015 – 2020, Xuân An đã xây dựng 28 công trình phục vụ dân sinh, với tổng vốn hơn 6 tỷ đồng; trong đó nhân dân góp hơn 2,5 tỷ đồng. Kết quả này đã đưa tỷ lệ các tuyến đường hẻm của phường được bê tông xi măng đạt 99%.

Cùng với đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng luôn được đảng ủy phường xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng. Theo đó, Đảng bộ phường Xuân An đã chú trọng triển khai quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước cho toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đảng ủy phường đã lãnh đạo củng cố, xây dựng các chi bộ khu phố, phân công, phân nhiệm đảng viên theo dõi nắm chắc tình hình ở cơ sở, kịp thời phản ánh và tham mưu hướng giải quyết những bức xúc, nguyện vọng của nhân dân. Đối với các đoàn thể: hội phụ nữ, hội cựu chiến binh, đoàn thanh niên và các tổ chức đoàn thể khác cũng được đảng bộ phường lãnh đạo- thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức nhiều phong trào sôi nổi, kết quả nhiều năm liền đạt danh hiệu “vững mạnh xuất sắc”. Riêng việc thực hiệnChỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong Đảng bộ phường đã góp phần nâng cao ý thức tự tu dưỡng, tự rèn luyện đạo đức lối sống, nâng cao ý thức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân trong cán bộ, đảng viên. Đến nay, Xuân An đã cùng với Đảng bộ phường Phú Tài và xã Phong Nẫm hoàn thành Tập lịch sử Đảng bộ giai đoạn 1975-2002 trước khi chia tách xã Phong Nẫm cũ thành 3 địa phương. Đặc biệt, trong công tác tổ chức xây dựng đảng, đảng bộ phường Xuân An đã lãnh đạo thực hiện đạt nhiều kết quả nổi bật. Đầu nhiệm kỳ Đảng bộ phường có 10 chi bộ trực thuộc. Trong nhiệm kỳ đã giải thể Chi bộ cơ quan UBND phường. Hiện nay, toàn Đảng bộ còn 09 chi bộ trực thuộc (04 chi bộ khu phố, 02 chi bộ trường học, 02 chi bộ lực lượng vũ trang và 01 chi bộ y tế), với 386 đảng viên, trong đó có 118 đồng chí đảng viên từ 30 tuổi Đảng trở lên, chiếm tỷ lệ 30,57% đảng số.

Cùng với những kết quả đạt được, vẫn còn một số mặt hạn chế, tồn tại đáng quan tâm, như: Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy chưa thường xuyên; Việc nghiên cứu vận dụng các nghị quyết vào thực tế công việc có lúc chưa sát hợp, hiệu quả một số mặt công tác đạt chưa cao; Công tác phối hợp của chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận - Đoàn thể chưa đồng bộ nên việc chỉ đạo, đánh giá kết quả thực hiện một số nhiệm vụ chính trị trọng tâm kết quả đạt được chưa cao; Việc quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng, thực hiện nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị chưa có nhiều chuyển biến bền vững- nhất là vệ sinh môi trường, vấn đề mua bán lấn chiếm lòng lề đường vẫn chưa được giải quyết triệt để.…nên đã ảnh hưởng đến tốc độ phát triển của địa phương.

Cùng với việc thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến và biểu quyết những vấn đề góp ý vào các dự thảo văn kiện đại hội đảng cấp trên; Đại hội cũng đã thảo luận và đề ra mục tiêu, phương hướng và các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó có 11 chỉ tiêu cụ thể cũng đã được biểu quyết thông qua với mục tiêu tổng quát là: “Xây dựng Đảng bộ phường Xuân An vững mạnh toàn diện; tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về kinh tế theo định hướng Thương mại - Dịch vụ - tiểu thủ công nghiệp;quan tâm giải quyết tốt các vấn đề xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; đảm bảo an ninh trật tự; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; xây dựng cơ sở hạ tầng gắn với bảo vệ môi trường, chỉnh trang đô thị; xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị”.

Chúc mừng và biểu dương những kết quả mà đảng bộ và nhân dân phường Xuân An đạt được trong nhiệm kì qua, ông Nguyễn Thu Sơn - ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phan Thiết đã nhấn mạnh 1 số vấn đề tập trung lãnh đạo thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025, như: “Trước hết đảng bộ cần thường xuyên giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức phụ vụ nhân dân cho đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức viên chức của địa phương. Thứ hai tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý Nhà nước trên địa bàn, nhất là lĩnh vực đất đai, trật tự đô thị, xây dựng và vệ sinh môi trường. Thứ ba tiếp tục giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; giữ vững khối đoàn kết thống nhất trong Đảng ủy và hệ thống chính trị ở phường”.  

Với tinh thần khẩn trương, tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, Đại hội đại biểu đảng bộ phường Xuân An đã bầu Ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 13 đồng chí và bầu 13 đại biểu dự đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Phan Thiết. Đặc biệt, tại đại hội đã tiến hành bầu cử trực tiếp bí thư khóa 13, nhiệm kì 2020 – 2025. Ông Hồ Văn Sơn Bí thư đảng ủy phường Xuân An khóa 12 tái đắc cử trong nhiệm kì 2020 – 2025.

Như vậy, Đại hội đại biểu phường Xuân An nhiệm kì 2020 – 2025 đã hoàn thành chương trình đại hội đề ra. Thành công đại hội điểm này sẽ là cơ sở để lãnh đạo các đơn vị, tổ chức cơ sở Đảng tại Phan Thiết nói riêng, nhất là đảng bộ 17 phường xã còn lại rút kinh nghiệm trong chỉ đạo tổ chức đại hội đảng địa phương mình.

Hồng Tú-Thanh Minh

 

Hồng Tú
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 74
  • Hôm nay: 5104
  • Trong tuần: 47 044
  • Tháng hiện tại: 181 974
  • Tổng lượt truy cập: 2952044
Đăng nhập