UBND phường Phú Thủy tăng cường chỉ đạo CCHC

Trong thời gian qua, phường Phú Thủy đã triển khai nhiều giải pháp tích cực trong công tác cải cách hành chính. Ngay từ đầu năm, địa phương đã triển khai tiếp tục thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân đến giao dịch và giải quyết thủ tục hành chính. Nhờ đó, công tác cải cách hành chính trên địa bàn phường Phú Thủy đã có những chuyển biến tích cực, tạo được lòng tin đối với nhân dân.

Hướng dẫn người dân kê khai hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường

Xác định công tác cải cách hành là khâu đột phá, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nên ngay từ đầu năm 2022, Đảng ủy, UBND phường Phú Thủy đã lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện các văn bản của cấp trên về CCHC đến toàn thể đội ngũ CB, CC, VC, người lao động của phường; xây dựng các văn bản thực hiện, đồng thời phân công cụ thể rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ. Đến nay, 100% cán bộ công chức phường sử dụng hòm thư điện tử công vụ, phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp. Việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT đã tạo điều kiện thuận lợi trong chỉ đạo điều hành giúp cho các hoạt động của phường Phú Thủy được thuận tiện, tiết kiệm thời gian, chi phí của công dân và doanh nghiệp.

Ngoài việc thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ chuyên môn, cán bộ công chức, người lao động cơ quan phường Phú Thủy còn thực hiện công tác CCHC gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kỹ năng xử lý công việc, giải quyết thủ tục hành chính, nhất là kỹ năng ứng xử, giao tiếp với người dân của đội ngũ cán bộ bộ phận "Một cửa" phường được nâng lên rõ rệt, nhận được sự hài lòng của người dân.

Từ những kết quả đã đạt được về thực hiện công tác cải cách hành chính UBND phường tập trung chỉ đạo thực hiện công tác CCHC 6 tháng còn lại của năm 2022 bằng các giải pháp cụ thể như sau: Tiếp tục rà soát sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng tinh gọn, đảm bảo nguyên tắc; nâng cao chất lượng giải quyết dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của cán bộ, công chức chuyên môn khi tiếp nhận và thụ lý hồ sơ. Tăng cường công tác kiểm tra và giải quyết các vướng mắc về TTHC. Duy trì nghiêm việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đảm bảo không có hồ sơ trả chậm, trể hẹn, tăng tỷ lệ hồ sơ trả sớm hẹn cho công dân.

 

P. Phú Thủy

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập