Chủ tịch UBND phường chỉ đạo khắc phục hạn chế trong công tác cải cách hành chính tại phường Phú Thủy

Nhằm tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính các cấp; Chỉ thị số của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu về cải cách hành chính và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp; các văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố về công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố

Trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân phường đã ban hành nhiều văn bản liên quan đến công tác cải cách hành chính nhà nước, nhìn chung đa số cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan hành chính phường đã tập trung thực hiện tốt các nội dung theo các Chỉ thị và quy định trên. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số ít cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan hành chính phường vẫn chưa thực hiện nghiêm túc như: chưa thực hiện nghiêm Quy chế văn hóa công vụ; việc hướng dẫn công dân thực hiện thủ tục trực tuyến dịch vụ công mức độ 3, 4 còn hạn chế; việc trả kết quả thủ tục hành chính cho công dân còn chậm trễ.

 

          Tỷ lệ văn bản trao đổi, xử lý dưới dạng điện tử; tỷ lệ cán bộ, công chức sử dụng phần mềm quản lý văn bản, hộp thư điện tử công vụ, nhất là hộp tư điện tử công vụ đạt thấp. Cập nhật thông tin trên Trang thông tin điện tử phường về công tác cải cách hành chính còn hạn chế. Thực hiện cung cấp dịch vụ "chứng thực bản sao điện tử" trên Cổng dịch vụ công quốc gia chưa nhiều và chưa có giải pháp khuyến khích người dân, tổ chức nộp hồ sơ trực tuyến.

Cán bộ, công chức và người lao động phường đã có nhiều gắng, tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác CCHC. Tuy nhiên, một số tiêu chí, tiêu chí thành phần CCHC của phường không đạt; chưa chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về CCHCtỷ lệ văn bản được xử lý trên môi trường mạng thấp; việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 và 4 chưa có sự chuyển biến, mức độ sử dụng dịch vụ của tổ chức, cá nhân còn quá thấp; tỷ lệ hồ sơ giải quyết trễ hẹn vẫn còn cao; chưa thực hiện nghiêm túc Thư xin lỗi người dân đối với các hồ sơ trễ hẹn; không sáng kiến được áp dụng trong công tác CCHC.

Thời gian tới, phường Phú Thủy tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra công tác CCHC, kiểm soát TTHC; tăng cường tuyên truyền CCHC, chú trọng tuyên truyền cải cách TTHC; chỉ đạo các ngành cập nhật đầy đủ, kịp thời các hồ sơ TTHC lên Cổng Dịch vụ công của cấp trên.

          Chủ tịch UBND phường đề nghị toàn thể Cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan hành chính phường nêu cao tinh thần, thái độ làm việc, thực hiện nghiêm túc giờ giấc làm việc tại cơ quan theo, khi làm việc với các cơ quan chuyên môn cấp trên và làm việc các khu phố phải có kế hoạch và phải báo cáo với lãnh đạo UBND hoặc Văn phòng UBND phường; sử dụng có hiệu quả phần mềm quản lý văn bản, hộp thư điện tử công vụ, lập hồ sơ công việc trên môi trường mạng để đảm bảo văn bản được trao đổi, xử lý dưới dạng điện tử. Giao công chức Tư pháp - Hộ tịch, Công chức Văn hóa - Xã hội và Công chức Địa chính - Xây dựng thực hiện nghiêm túc văn bản của cấp trên về ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; thực hiện dịch vụ "chứng thực bản sao điện tử" trên Cổng dịch vụ công quốc gia (phải có sản phẩm và số lượng báo cáo cụ thể hàng tháng, quý, năm). Đặc biệt là Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa phường thực hiện hiện nghiêm túc việc giao tiếp, ứng xử với người dân, giải thích cặn kẽ những thắc mắc của nhân dân, trang phục gọn gàng, lịch sự đồng thời thực hiện “4 xin, 4 luôn”: Xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ khi công dân đến làm việc; việc hồ sơ trễ hẹn phải có thư xin lỗi người dân; cán bộ tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tiếp hỗ trợ cá nhân, tổ chức thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến khi đến giải quyết TTHC.

Bên cạnh đó, phường cũng tăng cường thực hiện CCHC gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực; củng cố, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, cơ sở vật chất và hiệu quả hoạt động của Bộ phận một cửa; tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn việc giải quyết các TTHC, từ đó có biện pháp kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, thiếu sót./.

P. Phú Thủy

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập