Phường Bình Hưng tổ chức Đại hội Chi hội Luật gia lần thứ I

Phường Bình Hưng tổ chức Đại hội Chi hội Luật gia lần thứ I

Ngày 28 tháng 9 năm 2022 phường Bình Hưng đã tổ chức Đại hội Chi hội Luật gia phường Bình Hưng lần thứ I, nhiệm kỳ 2021-2026.

          Trong thời gian qua, Chi Hội Luật gia phường Bình Hưng thực hiện Công tác tuyên truyền, tư vấn, trợ giúp pháp luật trên địa bàn phường. Tạo điều kiện giúp cán bộ và nhân dân tiếp cận nắm bắt kịp thời những quy định của pháp luật trên nhiều lĩnh vực của cuộc sống từ đó nâng cao trình độ nhận thức về pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật được nâng cao, hạn chế việc vi phạm pháp luật trong cán bộ, nhân dân. Phục vụ tốt việc áp dụng pháp luật trong quá trình công tác của cán bộ, công chức, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên để giải quyết tốt những mâu thuẫn tranh chấp phát sinh trong nội bộ khu dân cư từ khi mới phát sinh, hạn chế tình hình khiếu nại vượt cấp, đơn thư tập trung tại UBND phường

          Trong thời gian đến, Đại hội đã thông qua phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, nhấn mạnh: Tiếp tục kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động, khẳng định vị trí và vai trò tổ chức chính trị - xã hội của Hội Luật gia phường; Tập hợp rộng rãi đội ngũ luật gia vào tổ chức Hội, hoạt động vì mục đích bảo vệ lẽ phải, công bằng và tiến bộ xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; bảo vệ độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng thời, sẽ tiếp tục quan tâm, bồi dưỡng nhận thức tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cho hội viên theo 5 tiêu chí: “Giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ; vững vàng về chính trị, tư tưởng; tận tụy với nghề; vì dân; vì công lý”. Tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức pháp luật cho hội viên, cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân.

Tư vấn, trợ giúp pháp luật hòa giải ở cơ sở, tư vấn giải quyết khiếu nại, giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật; phấn đấu trong nhiệm kỳ phát triển ít nhất 05 hội viên Chi hội Luật gia phường.

                                                                                                                   Văn Sơn

 

Tác giả:Văn Sơn
Thống kê truy cập
  • Đang online: 57
  • Hôm nay: 3568
  • Trong tuần: 42 650
  • Trong tháng: 181 901
  • Tất cả: 2902409
Đăng nhập