Bình Hưng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền cải cách hành chính ​

Bình Hưng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền cải cách hành chính

 

Thời gian qua, công tác tuyên truyền CCHC, cũng đã được UBND TP Phan Thiết hết sức quan tâm, trong đó đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo riêng về nội dung này. Cụ thể như: Kế hoạch số 6636/KH-UBND ngày 31/11/2021 của UBND thành phố về CCHC nhà nước giai đoạn 2021 – 2025, kế hoạch số 1029/KH-UBND ngày 11/3/2022 về thực hiện kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm  2022 trên địa bàn thành phố đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về công tác CCHC... Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố cũng đã thực hiện công tác tuyên truyền CCHC thông qua nhiều hình thức như: tuyên truyền tại các hội nghị, cuộc họp giao ban; tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, trang/Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; lồng ghép tuyên truyền CCHC với công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; thông qua các buổi tọa đàm...

Với mục tiêu, đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) nhằm xây dựng một nền hành chính tinh gọn, bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, UBND phường Bình Hưng đã huy động toàn lực, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để hiện thực hóa các mục tiêu đề ra.

UBND phường đã thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong CCHC, xây dựng chính quyền điện tử; tuyên truyền, hướng dẫn các cá nhân, tổ chức tăng cường nộp hồ sơ TTHC bằng hình thức trực tuyến tại các địa chỉ: Cổng Dịch vụ công tỉnh (dichvucong.binhthuan.gov.vn), dịch vụ bưu chính công ích.

Tuy nhiên, để người dân tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến, bưu chính công ích ngoài việc tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông thì các cán bộ, công chức tuyên truyền trực tiếp, hướng dẫn người dân, tổ chức theo hình thức gần như “cầm tay chỉ việc”, từng bước để tổ chức, người dân làm quen với dịch vụ công.

Công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC tập trung vào những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân cũng như tình hình triển khai nhiệm vụ CCHC của các bộ, ngành, địa phương, các mô hình, cơ chế đang được triển khai thí điểm, các điển hình tốt trong CCHC ở Trung ương và địa phương, các quy định của pháp luật về mối quan hệ giữa Nhà nước và nhân dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc tham gia và giám sát tiến trình CCHC.

Ngô Thị Minh Trực

Thống kê truy cập
  • Đang online: 62
  • Hôm nay: 3666
  • Trong tuần: 42 748
  • Trong tháng: 181 999
  • Tất cả: 2902507
Đăng nhập