UBND PHƯỜNG THANH HẢI TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN

UBND PHƯỜNG THANH HẢI TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH

HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN

 

Để thực hiện công tác cải cách hành chính tại địa phương tốt và nâng cao nhận thức, hành động của cán bộ, công chức; trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành. Đồng thời, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ được giao, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh.

Hướng dẫn dân các thủ tục hành chính

Do đó, thiết nghĩ trong thời gian tới UBND phường cần có những giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ công chức về nhận thức, trình độ, năng lực đặc biệt là nâng cao hiểu biết, rèn luyện kỹ năng hoạt động của cán bộ, đoàn viên, nhất là kỹ năng thuyết trình, phát huy sáng kiến, kinh nghiệm trong quản lý, điều hành và thực thi công vụ.

Đặc biệt phải có 8 nội dung tuyên truyền cụ thể là công tác chỉ đạo, điều hành; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; công tác cải cách tổ chức bộ máy; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số; nâng cao chỉ số CCHC (PAR Index), chỉ số quản trị và hành chính công (PAPI), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Tuyên truyền, biểu dương các mô hình, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính cũng như phản ánh những hạn chế, yếu kém trong hoạt động của cơ quan nhà nước và trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

          UBND phường Thanh Hải hàng tháng , quý tổ chức khắc phục có hiệu quả các tồn tại, hạn chế đã chỉ ra qua kết quả  khảo sát đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính. Thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh tác phong, lề lối và thái độ làm việc của công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả phường.

 

 

                                                            Ảnh, Bài viết: TRẦN THỊ THANH HIỀN

 

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 2753
  • Trong tuần: 37 008
  • Tháng hiện tại: 146 312
  • Tổng lượt truy cập: 3548794
Đăng nhập