UBND phường Phú Trinh đăng ký tài khoản định danh điện tử phục vụ công tác chuyển đổi số

UBND phường Phú Trinh đăng ký tài khoản định danh điện tử phục vụ công tác chuyển đổi số

    Thực hiện Công văn số 2796 /UBND ngày 31/5/2022 của UBND thành phố Phan Thiết về việc đăng ký tài khoản định danh điện tử phục vụ công tác chuyển đổi số. Để thực hiện tốt nhiệm vụ triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn thành phố cũng như thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. UBND phường Phú Trinh đã chủ động lập danh sách và thông báo cho cán bộ, công chức, người lao động và thân nhân đến điểm cấp căn cước công dân tại Công an phường Phú Trinh để đăng ký tài khoản định danh điện tử và tích hợp các thông tin như: Giấy đăng ký xe, Giấy phép lái xe, thẻ Bảo hiểm y tế…… vào Căn cước công dân. Đến ngày 05/6/2022, toàn thể 37/37 cán bộ, công chức, người lao động UBND phường Phú Trinh đã hoàn thành việc đăng ký tài khoản định danh điện tử và tích hợp thông tin. Việc đăng ký tài khoản định danh điện tử cũng là yếu tố then chốt trong thực hiện có hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, xây dựng Chính phủ điện tử, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 29580
  • Trong tuần: 247 502
  • Tháng hiện tại: 940 133
  • Tổng lượt truy cập: 7605499
Đăng nhập