ĐẢNG UỶ PHƯỜNG ĐỨC LONG QUÁN TRIỆT CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI ĐỊA PHƯƠNG

         Ngày 21/02/2023, Đảng ủy phường tổ chức họp chỉ đạo UBND phường thực hiện công tác cải cách hành chính (viết tắt là CCHC) tại địa phương. Tham dự có các đồng chí: Phạm Thanh Vũ - Bí thư Đảng ủy phường, chủ trì; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Trưởng, phó Mặt trận, các đoàn thể CT - XH, toàn thể công chức phường.

 

                            Đ/c Phạm Thanh Vũ - Bí thư Đảng ủy phường chủ trì buổi làm việc với UBND phường

         Sau khi nghe Báo có số 31/BC-UBND  ngày 16/02/2023 của UBND thành phố Phan THiết về kết quả đánh giá chỉ số cải cách hành chính UBND các phường, xã năm 2022 các ý kiến thảo luận về đề xuất của các đồng chí dự họp, đồng chí Bí thư Đảng ủy phường phân tích kết quả công tác CCHC năm 2022 và kết luận chỉ đọa cụ thể những nhiệm vụ cần phải khắc phục trong 09 nội dung: công tác chỉ đạo điều hành CCHC xây dựng và thực hiện văn bản QPPL, cải cách hành chính, cải cách bộ máy tổ chức, bộ máy hành chính, cải cách chế độ công vụ, về cải cách hành chính công, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, kết quả khảo sát điều tra xã hội học lấy ý kiến cán bộ, công chức và kết quả khảo sát mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

           Đồng thời, đồng chí Bí thư Đảng ủy đặc biệt chú trọng chỉ đạo UBND phường cần tập trung thực hiện các nội dung sau:

           Thứ nhất, niêm yết các biểu mẫu, đơn, tờ khai hướng dẫn kê khai thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của địa

phương phải được mẫu hóa và có hướng dẫn đầy đủ hướng dẫn kê khai kèm theo.

         Thứ hai, niêm yết công khai thông tin địa chỉ cơ quan, tên và chức vụ, số điện thoại công chức có thẩm quyền tiếp nhận, hướng dẫn tham trả lời phản ánh, kiến nghị liên quan đến thực hiện TTHC của người dân, doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết.

          Thứ ba, niêm yết công khai kết quả khảo sát đánh giá định kỳ về sự hài lòng của tổ chức,   nhân đối với  quan  và công chức tham  gia giải quyết TTHC. Công khai các văn bản quy phạm pháp luật, chủ trương, quy định mới và hướng dẫn thực hiện đối với những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của địa phương, các kế hoạch, tiêu chuẩn về tuyển dụng, xét tuyển công chức  thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương.

         Thứ tư, định ký hàng tuần, tổng hợp thống kê số liệu kết quả giải quyết hồ sơ hành chính để kịp thời theo dõi, chỉ đạo giải quyết đối với các trường hợp chậm trễ. Tiếp tục có giải pháp nâng cao giải quyết hồ sơ hành chính trực tuyến mức độ 3, 4. Theo đó, giao Chủ tịch UBND phường chịu trách nhiệm chỉ đạo xây dựng kế hoạch và thưc hiện khắc phục những tồn tại hạn chws về các nhiệm vụ cải cách hành chính trong năm 2022 chậm nhất đến ngày 10/3/2022. Định kỳ hanhgf tuần tổng hợp, báo cacso kết quả thực hiện công tác giải quyết thủ tục hành chính gửi Thường trực Đảng ủy phường để theo dõi, chỉ đạo./.

                                                                                   

                                                                                                                                                              Tin bài, hình ảnh: Thuý Vân

          

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 32
  • Hôm nay: 4119
  • Trong tuần: 49 070
  • Tháng hiện tại: 182 974
  • Tổng lượt truy cập: 2958929
Đăng nhập