UBND PHƯỜNG ĐỨC LONG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023

UBND PHƯỜNG ĐỨC LONG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ

QUÁN TRIỆT CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023

 ----o0o----

         Chiều ngày 22/9/2022, UBND phường tổ chức Hội nghị quán triệt công tác cải cách hành chính năm 2023. Tham dự hội

nghị có Thường trực Đảng uỷ, HĐND phường, các ban ngành đoàn thể, toàn thể cán bộ công chức phường cùng tham dự.

 

Tại buổi Hội nghị, Chủ tịch UBND phường Đức Long báo cáo kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn phường Đức Long.

 

Tại buổi Hội nghị, Chủ tịch UBND phường đã báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC năm 2022; đồng thời đề ra phương hướng, các giải pháp để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong công tác CCCH tại địa phương trong năm 2023, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí, tiêu chí thành phần trong Bộ tiêu chí quy định đánh giá, xếp loại công tác CCHC của phường nhằm nâng dần điểm xếp loại và thứ hạng Chỉ số CCHC của địa phương trong năm 2023. Kết quả đạt được cụ thể như sau:

Ngay từ đầu năm 2022, tại Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022; địa phương đã lồng ghép tổ chức cho cán bộ công chức phường ký bản cam kết trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của UBND thành phố, Đảng uỷ phường; sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành, đoàn thể phường, đặc biệt sự phối hợp, gắn kết đồng bộ giữa các bộ phận được phân công nhiệm vụ cải cải cách hành chính đã góp phần triển khai hiệu quả các giải pháp chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính.

Nhìn chung trong năm 2022, UBND phường đã kịp thời ban hành và triển khai đầy đủ các văn bản của cấp trên liên quan đến nhiệm vụ CCHC; đồng thời, ban hành các Kế hoạch của địa phương trên lĩnh vực cải cách hành chính mà nhất là trên lĩnh vực theo cơ chế “Một cửa”, “ Một cửa liên thông” đúng quy trình, quy định theo Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Thuận; Quyết định số 1331/QĐ-UBND, ngày 29/5/2019 của UBND tỉnh. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn tính đến thời điểm ngày 23/9/2022 đạt 94, 28%.

UBND phường đã phân công các bộ phận chuyên môn chủ trì, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm các lĩnh vực cải cách hành chính: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, cải cách chế độ công vụ, công chức, cải cách tài chính công, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số… Đồng thời, UBND phường chỉ đạo cụ thể trách nhiệm cho từng bộ phận chuyên môn để thực hiện hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022.

Tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức của địa phương từng bước được nâng lên, nhận thức được tầm quan trọng trong việc thực hiện cải cách hành chính nói chung và cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa” “ Một cửa liên thông” nói riêng đã giảm bớt việc đi lại của nhân dân. Bên cạnh đó, vai trò trách nhiệm, hiệu quả của bộ chuyên môn cũng được nâng lên, đội ngũ cán bộ, công chức tiếp tục được củng cố về số lượng và từng bước nâng dần về chất lượng.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác CCHC của địa phương vẫn còn tồn tại một số hạn chế, cụ thể: Công tác cải cách hành chính và cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa” “ Một cửa liên thông” tuy đã triển khai, nhưng có lúc, có nơi, có việc chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Trong năm 2022, hồ sơ trễ hạn trên phần  mềm Một cửa điện tử vẫn còn xảy ra trên các lĩnh vực, cụ thể Đất đai, Bảo trợ xã hội, Hộ tịch, Chứng thực…

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND phường cũng đã thông qua Kế hoạch số 1065/KH-UBND ngày 20/9/2022 của UBND phường về phân công nhiệm vụ cho các ban ngành, bộ phận và công chức có liên quan thực hiện các tiêu chí thành phần trong chấm điểm Chỉ số CCHC năm 2023. Theo đó, lãnh đạo UBND phường đã phân công cụ thể nhiệm vụ, bộ phận chủ trì, sản phẩm hoàn thành, thời gian hoàn thành đối với từng tiêu chí trong Bộ tiêu chí quy định đánh giá, xếp loại công tác CCHC của địa phương để triển khai thực hiện có hiệu quả nhằm góp phần nâng dần thứ hạng trong đánh giá xếp loại Chỉ số CCHC của địa phương trong năm 2023.

Qua Hội nghị, Chủ tịch UBND phường đề nghị toàn thể CBCC phường triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, cụ thể như sau:

- Nghiên cứu, xây dựng và tham mưu đề tài sáng kiến hoặc giải pháp mới trong CCHC đảm bảo trong năm 2023, UBND phường phải có từ 02 sáng kiến, giải pháp mới trở lên được công nhận hoặc có khả năng áp dụng mang lại hiệu quả.

- Các CBCC phường phải đảm bảo tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC trong năm đạt tỷ lệ 100% hồ sơ giải quyết đúng hạn, không để xảy ra tình trạng hồ sơ trễ hạn trên giấy và phần mềm Một cửa điện tử.

- Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ trong công tác CCHC trên tất cả các lĩnh vực về Cải cách thể chế, cải cách TTHC, cải cách bộ máy hành chính nhà nước, cải cách chế độ công vụ, công chức, cải cách tài chính công, xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính quyền số…

 

Tin bài, hình ảnh: Thuý Vân

 

Thuý Vân
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập