Đảng uỷ phường Đức Long làm việc hàng tuần Chỉ đạo UBND phường thực hiện công tác Cải cách hành chính tại địa phương

Thực hiện Thông báo kết luận số 412-TB/TU ngày 04/8/2022 của Thành uỷ Phan Thiết tại cuộc họp với Bí thư Đảng uỷ các phường, xã tháng 07 năm 2022; Trong đó, có chỉ đạo nội dung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Theo đó, Đảng uỷ phường Đức Long đã ban hành lịch công tác, để làm việc hàng tuần về chỉ đạo UBND phường thực hiện công tác cải cách hành chính tại địa phương.

Định kỳ, vào chiều ngày thứ 6, Đảng uỷ phường chủ trì chỉ đạo UBND phường để nghe lãnh đạo UBND phường, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trong tuần. Đồng thời, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính tuần tiếp theo.

Đ/c Phạm Thanh Vũ -  Bí thư Đảng uỷ chủ trì buổi làm việc với UBND phường

 

Cụ thể chiều ngày 12/8/2022, sau khi nghe báo cáo của UBND phường về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn phường Đức Long trong tuần 33, Đảng uỷ phường đánh giá mặt được và chỉ ra những tồn tại của địa phương và tiếp tục chỉ đạo một số nhiệm vụ cụ thể như: Công chức Văn hoá - Xã hội phường tiếp tục duy trì đăng tin viết bài về cải cách hành chính, hoàn thành việc viết sáng kiến kinh nghiệm trong tháng 9 năm 2022, công chức Văn phòng - Thống kê tổng hợp đánh giá lại các số liệu báo cáo giữa tuần sau và tuần trước, cán bộ chuyên môn phụ trách giải quyết hồ sơ trên phần mềm, dựa vào danh sách Văn phòng cung cấp, phải thường xuyên kiểm tra thời hạn giải quyết hồ sơ, để tham mưu xử lý hồ sơ giấy và hồ sơ trên phần mầm một cửa điện tử kịp thời, kiên quyết không để xảy ra tình trạng hồ sơ trễ hẹn (Lưu ý: các hồ sơ đề nghị xét khuyết tật, hồ sơ trên lĩnh vực đất đai,…), cán bộ phụ trách bộ phận một cửa cập nhập đầy đủ và kịp thời tất cả các loại hồ sơ theo quy định trên hệ thống, chú ý thái độ tiếp công dân. Lãnh đạo UBND phường thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo bộ phận Một cửa và Văn thư phường tiếp nhận hồ sơ liên thông, hồ sơ Bưu điện trên lĩnh vực đất đai, bảo trợ xã hội gửi về địa phương để trả kết quả kịp thời cho dân song song trên phần mềm một cửa điện tử và trên giấy ,…

                                                                      Tin bài, hình ảnh: Thuý Vân

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 2782
  • Trong tuần: 37 037
  • Tháng hiện tại: 146 341
  • Tổng lượt truy cập: 3548823
Đăng nhập