UBND PHƯỜNG ĐỨC LONG TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN, CÔNG KHAI CHO CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VỀ DANH MỤC 15 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TIẾP NHẬN QUA DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, 4 TẠI ĐỊA PHƯƠNG ​

UBND PHƯỜNG ĐỨC LONG TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN, CÔNG KHAI CHO CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VỀ DANH MỤC 15 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TIẾP NHẬN QUA DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, 4 TẠI ĐỊA PHƯƠNG

    Nhằm giúp các tổ chức, doanh nghiệp, người dân nhận biết được danh mục các thủ tục hành chính tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại UBND phường Đức Long, nâng cao hiệu quả ứng dụng dịch vụ công trực tuyến trong dân; UBND phường Đức Long đã tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh của phường và khu phố. Đồng thời, dán thông báo danh mục 15 thủ tục hành chính tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường để tổ chức, cá nhân thực hiện khi có nhu cầu, cụ thể:

* Lĩnh vực Bảo trợ xã hội:

- Mức độ 3:

1. Thủ tục đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

2. Thủ tục đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật.

- Mức độ 4:

1. Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng).

2. Thủ tục tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện.

* Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác:

- Mức độ 3:

1. Thủ tục giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân) đề nghị thành lập.

- Mức độ 4:

1. Thủ tục thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

* Lĩnh vực Hộ tịch:

- Mức độ 3:

1. Thủ tục đăng ký khai sinh.

2. Thủ tục đăng ký khai tử.

3. Thủ tục đăng ký lại khai sinh.

4. Thủ tục đăng ký lại khai tử.

5. Thủ tục đăng ký kết hôn.

- Mức độ 4:

1. Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

2. Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch.

* Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật:

- Mức độ 4:

1. Thủ tục thôi làm hoà giải viên

* Lĩnh vực Người có công

- Mức độ 4:

1. Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng.

 

Tin bài, hình ảnh: Thuý Vân

 

 

 

 

 

 

Thúy Vân
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập