UBND phường Đức Long triển khai các nhiệm vụ trong công tác Cải cách hành chính qua đợt kiểm tra của Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận

Nhằm chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác CCHC của địa phương, để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong công tác CCHC trong thời gian đến; ngày 06/4/2022, UBND phường Đức Long đã ban hành Kế hoạch số 325/KH-UBND về triển khai thực hiện nhiệm vụ trong công tác cải cách hành chính qua đợt kiểm tra của Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận, cụ thể đã chỉ đạo các ngành, bộ phận chuyên môn thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Đối với Việc thực hiện Đề án nâng cấp Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo hướng hiện đại:

- Địa phương đã sử dụng và khai thác trang thiết bị đã được đầu tư tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND phường, cụ thể: như sử dụng máy lấy số, máy tính bảng, tivi, máy tra cứu hành chính công… khi người dân liên hệ giải quyết thủ tục hành chính. Đã thực hiện niêm yết công khai các danh mục, biểu mẫu thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND phường. Các thủ tục hành chính được công khai bảo đảm chính xác, rõ ràng, đầy đủ; tạo thuận lợi tối đa cho tổ chức, cá nhân tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện thủ tục hành chính; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, đồng thời có cơ sở, điều kiện để thực hiện quyền giám sát quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của cán bộ, công chức nhà nước.

- Trong thời gian đến, UBND phường đã chỉ đạo công chức phụ trách bộ phận bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường, tiếp tục khai thác sử dụng và hướng dẫn người dân sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị công nghệ thông tin, tại bộ phận Một cửa.

2. Đối với việc thực hiện một số nhiệm vụ để cải thiện Chỉ số PAPI theo Kế hoạch số 2992/KH-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh: Chủ tịch UBND phường đã chỉ đạo và giao trách nhiệm cụ thể cho từng cán bộ, công chức thực hiện việc niêm yết tại bảng tin của phường và khu phố về các nội dung có liên quan như: Niêm yết công khai các văn bản quy định về quyền, trách nhiệm của người dân khi tham gia bầu cử Trưởng khu phố; Luật bầu cử đại biểu Quốc Hội và HĐND các cấp; kết quả bầu cử đại biểu Quốc Hội, HĐND các cấp; danh sách cụ thể các cán bộ lãnh đạo của tỉnh, thành phố và phường; Kế hoạch, tiêu chuẩn về tuyển dụng, xét tuyển công chức thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp xã hàng năm (nếu có); Kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm; Báo cáo kết quả thực hiện tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh hàng năm của địa phương; niêm yết công khai các văn bản quy định về tiêu chuẩn bình xét hộ nghèo; danh sách hộ nghèo kèm danh sách hộ bình xét đạt, chưa đạt và lý do chưa đạt; các văn bản về tình hình thu, chi ngân sách địa phương; công khai các sổ sách, chứng từ theo dõi các khoản đóng góp của nhân dân trong năm thực hiện dự toán ngân sách (các loại quỹ đóng góp tự nguyện, quỹ PCTT; Quỹ vì người nghèo, Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ tiếp bước cho em đến trường, Quỹ chăm sóc Người cao tuổi…); danh mục thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; dịch vụ bưu chính công ích; danh mục thủ tục hành chính nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã ngay sau khi cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định công bố; kết quả khảo sát đánh giá về sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với cơ quan và công chức, viên chức tham gia giải quyết TTHC hàng năm; các Quyết định, bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; bảng giá đất nhà nước ngay sau khi cấp có thẩm quyền ban hành; giá đất đền bù đối với các dự án phải giải toả, đền bù, thu hồi đất, các dự án phải thu hồi đất, và các hộ dân bị ảnh hưởng do giải phóng mặt bằng của dự án tại địa phương (nếu có); các hồ sơ, văn bản có liên quan đến việc xây dựng các công trình tại địa phương có huy động vốn đóng góp từ nhân dân hàng năm (nếu có); Công khai các ý kiến tham gia góp ý, giám sát của nhân dân trong quá trình xây dựng các công trình nhà nước hỗ trợ vốn đầu tư có vốn huy động từ các khoản đóng góp của người dân (nếu có); công khai quyền, lợi ích của người dân khi tham gia chính sách bảo hiểm y tế; các quy định về vấn đề hộ tịch, nghiên cứu Nghị định số 123 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật Hộ tịch; các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực Tư pháp…

                                                          Tin bài, hình ảnh: Thuý Vân

 

Thuý Vân (Đức Long)
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập