Phường Lạc Đạo thực hiện công tác cải cách hành chính

Căn cứ Kế hoạch của UBND thành phố về việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022. UBND phường đã xây dựng Kế hoạch cụ thể để thực hiện tại địa phương, đồng thời đề ra nhiệm vụ chỉ tiêu cụ thể cho các bộ phận, ban ngành và tất cả cán bộ, công chức phải hoàn thành trong năm nhằm nâng cao hiệu quả của công tác công tác cải cách hành chính tại địa phường.

Kết quả đạt được trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính. Tập trung cải cách thể chế, xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời quan tâm đến công tác chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính. Đến nay địa phương đã hoàn thành việc công nhận công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường. Việc niêm yết công khai thủ tục hành chính được tổ chức thực hiện kịp thời, đảm bảo thủ tục hành chính được công khai đúng ngày theo quy định.

Kết quả giải quyết hồ sơ một cửa, một cửa liên thông 6 tháng đầu năm 2022 đã tiếp nhận và giải quyết 1.136 hồ sơ, trong đó số hồ sơ trả trước hạn 141 hồ sơ, số hồ sơ trả đúng hạn 982 hồ sơ, số hồ sơ trả quá hạn không có, số hồ sơ đang giải quyết 13 hồ sơ, không có trường hợp khiếu nại tố cáo nào. Ngoài ra UBND phường còn chứng thực, sao y bản chính 7.723 hồ sơ.

Bên cạnh đó, địa phương cũng quan tâm cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước và xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức nhiệm vụ cho công tác cải cách hành chính tại địa phương.

Để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2022, từ nay đến cuối năm địa phương phấn đấu thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, chỉ tiêu trong bản cam kết trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính hàng năm, đảm bảo hồ sơ hành chính có kết quả giải quyết đúng và trước hẹn.

Thống kê truy cập
  • Đang online: 61
  • Hôm nay: 3402
  • Trong tuần: 42 484
  • Trong tháng: 181 735
  • Tất cả: 2902243
Đăng nhập