UBND phường Phú Tài tổ chức hội nghị kiểm tra, rà soát, đánh giá tồn tại, hạn chế và biện pháp khắc phục trong công tác cải cách hành chính 2022

Xác định công tác Cải cách hành chính là nhiệm vụ quan trọng và là mục tiêu hàng đầu góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, sáng ngày 17/8/2022 UBND phường Phú Tài đã tổ chức hội nghị kiểm tra, rà soát đánh giá tồn tại, hạn chế và biện pháp khắc phục trong công tác Cải cách hành chính năm 2022. Đồng chí Trần Minh Tâm - Thành uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ phường dự và chỉ đạo hội nghị.

 Tham dự hội nghị có các đồng chí Thường trực HĐND phường, tập thể Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính phường, thường trực Mặt trận và các đoàn thể chính trị phường, Bí thư chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận và Trưởng Ban Điều hành 6 khu phố.

Tại hội nghị, Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính phường đã trình bày báo cáo các nội dung kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế cần khắc phục  các tồn tại trongh thời gian qua. Có thể nói, trong thời gian qua; đặc biệt, là những tháng đầu năm 2022, UBND phường Phú Tài đã nổ lực thực hiện đồng bộ công tác cải cách hành chính; trong đó, việc tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” hiện đại và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước, nâng dần chất lượng giải quyết hồ sơ hành chính, hạn chế thấp nhất tỉ lệ hồ sơ trễ hẹn, tăng số lượng hồ sơ đúng hẹn và trước hẹn tạo động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đầu tư trang bị mới bộ phận Một cửa, rà soát hệ thống văn bản chỉ đạo triển khai điều hành, bảng niêm yết thủ tục hành chính, bảng niêm yết công khai, hướng dẫn thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4…. đã được lãnh đạo phường quan tâm, cán bộ, công chức UBND phường nghiêm túc thực hiện bước đầu mang lại hiệu quả.

Tuy nhiên, bên cạnh những việc đã làm được, trong thời gian công tác CCHC; đặc biệt , là thủ tục hành chính vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đó là: Tỉ lệ hồ sơ trễ hẹn trên hệ thống vẫn còn cao và xử lý chậm (nhất là trên lĩnh vực hộ tịch, địa chính); việc niêm yết TTHC tuy có được quan tâm cập nhật nhưng chưa đồng bộ; việc viết tin bài về công tác CCHC tuy có quan tâm nhưng chưa đảm bảo tỉ lệ số lượng theo quy định; chưa khai thác , sử dụng, vận hành hết công năng các thiết bị phục vụ Một cửa (trong đó, có thiết bị bị hỏng nhưng chưa kịp thời sửa chửa); việc tuyên truyền và triển khai hồ sơ dịch vu công trực tuyến mức độ 3, 4 vẫn còn ít; việc thực hiện thư xin lỗi công dân khi có hồ sơ trễ hẹn tuy có thực hiện nhưng chưa đảm bảo theo yêu cầu; đặc biệt, chưa cập nhật đầy đủ và xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính theo quy định….

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị cũng đã cho thấy, công tác Cải cách hành chính phường Phú Tài giai đoạn hiện nay được quan tâm chỉ đạo thực hiện quyết liệt hơn, bước đầu có nhiều hiệu quả tích cực. Để thực hiện có hiệu quả công tác Cải cách hành chính năm 2022, căn cứ vào các nội dung, chương trình CCHC của tỉnh và thành phố Phan Thiết chỉ đạo triển khai, ngay từ đầu năm, Đảng ủy phường Phú Tài đã ra Nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo UBND phường  ban hành Kế hoạch công tác Cải cách hành chính năm 2022; đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện các văn bản của cấp trên về CCHC đến toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động của phường, xây dựng các văn bản thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận chuyên môn phụ trách, nhất là cán bộ phụ trách tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của phường. Đến nay, 100% CBCC của phường  đã sử dụng thư điện tử công vụ và sử dụng phần mềm quản lý văn bản điện tử để điều hành tác nghiệp. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đã tạo điều kiện thuận lợi trong chỉ đạo, điều hành, quản lý, giúp cho các lĩnh vực hoạt động của phường được thuận tiện hơn, tiết kiệm thời gian, chi phí của công dân và doanh nghiệp. Kỹ năng xử lý công việc, giải quyết thủ tục hành chính, nhất là kỹ năng ứng xử, giao tiếp với người dân của đội ngũ công chức tại bộ phận một cửa của phường đã có sự chuyển biến rõ nét so với trước đây; ý thức, trách nhiệm và phong cách làm việc được thực hiện nghiêm túc, đúng Nội quy, quy chế, quy tắc ứng xử giao tiếp của cơ quan đề ra; tinh thần phục vụ nhân dân nhiệt tình, chu đáo, vui vẻ, thân thiện, nhận được sự hài lòng của người dân.

Bên cạnh đó, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính của UBND phường Phú Tài đã được quan tâm đầu tư sửa chữa cải tạo, nâng cấp khang trang đầy đủ tiện nghi cơ bản đáp ứng nhu cầu công việc và giao dịch hàng ngày của tổ chức, cá nhân; đặc biệt, là kể từ thời điểm (tháng 6/2022) Bộ phận một cửa của phường Phú Tài được quan tâm đầu tư chỉnh trang chính thức đi vào hoạt động phục vụ tốt hơn các thủ tục hành chính của tổ chức và cá nhân trên địa bàn phường.

Chỉ đạo tại hội nghị, đông chí Trần Minh Tâm - Bí thư Đảng uỷ phường yêu cầu UBND phường sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực, trình độ chuyên môn làm việc tại bộ phận một cửa để tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính, đảm bảo thực hiện đúng các quy định của cấp thẩm quyền về danh mục hồ sơ, trình tự, mẫu đơn, tờ khai, thời gian giải quyết trong từng loại hồ sơ cụ thể, xử lý hồ sơ theo quy trình tiếp nhận, nhập hệ thống, chuyển công chức chuyên xử lý…. cố gắng hạn chế đến mức thấp nhất hồ sơ trễ hẹn. Tuyên truyền và tổ chức thực hiện có hiệu quả quy trình dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên cổng dịch vụ công của tỉnh, thực hiện đồng bộ dịch vụ Bưu chính công ích phấn đấu giảm sự đi lại nhiều lần của người dân. Thường xuyên cử cán bộ, công chức tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ để nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ nhằm phục vụ dân tốt hơn. Bên cạnh đó, UBND phường thường xuyên kiểm tra công tác Cải cách hành chính đối với bộ phận một cửa, có biểu dương, khen thưởng kịp thời cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ, chấn chỉnh những cán bộ vi phạm và xử lý nghiêm những trường hợp nhũng nhiễu gây phiền hà cho tổ chức, công dân và doanh nghiệp đến giao dịch tại phường. Đặc biệt, chuẩn bị kế hoạch. phương án áp dụng 03 mô hình thí điểm; trong đó, có mô hình “Công dân không viết” sẽ được thực hiện tại bộ phận Một cửa của phường.

Nhằm tạo điều kiện cho tổ chức và cá nhân đến liên hệ công việc, UBND phường tiếp tục quan tâm đầu tư các trang thiết bị cần thiết như bàn ghế làm việc, máy vi tính, máy in, tủ đựng hồ sơ, biểu mẫu; bàn ghế ngồi chờ của công dân; bố trí các bản niêm yết công khai thủ tục, lệ phí, trình tự giải quyết các thủ tục hành chính để nhân dân tiện tra cứu. Việc triển khai thực hiện công tác Cải cách hành chính theo cơ chế một cửa của phường Phú Tài đã và đang tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong đổi mới lề lối tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức.

Phát huy những kết quả đã đạt được và rút kinh nghiệm một số mặt còn tồn tại, hạn chế cũng như các biện pháp khắc phục thời gian tới, UBND phường Phú Tài và Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính phường tiếp tục tập trung cố gắng nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận một cửa, thường xuyên cập nhật, hoàn thiện các quy định, quy trình điện tử về thủ tục hành chính; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về CCHC nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân; gắn Cải cách TTHC với quy chế dân chủ trên cơ sở công khai, minh bạch từng bước góp phần hiện đại hóa thủ tục hành chính nhà nước tại địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn… tất cả các nội dung trên cần phải thực hiện đảm bảo trước ngày 15/9/2022. Với những nội dung tồn tại, hạn chế mà hội nghị phân tích, chỉ rõ kết hợp với các biện pháp cần khắc phụcc mà Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính đã đưa ra, hy vọng rằng công tác Cải cách hành chính nói chung và công tác cải cách thủ tục hành chính nói riêng trên địa bàn phường Phú Tài sẽ có những bước thay đổi, phát triển mới.

 

P/s: Tin, ảnh Minh Đăng
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 2958
  • Trong tuần: 37 213
  • Tháng hiện tại: 146 517
  • Tổng lượt truy cập: 3548999
Đăng nhập