Phường Phú Tài đột phá trong Cải cách hành chính để gần dân

Năm 2022, Đảng ủy, UBND phường Phú Tài – thành phố Phan Thiết tiếp tục quan tâm nhằm thực hiện tốt công tác Cải cách hành chính (CCHC), Cải cách thủ tục hành chính (TTHC), đáp ứng nguyện vọng của tổ chức, cá nhân. Kết quả lấy ý kiến khảo sát gần đây cho thấy người dân đã bày tỏ sự hài lòng về thái độ phục vụ và cách thức giải quyết các loại TTHC của cán bộ, công chức (CBCC) tại bộ phận “một cửa” của phường.

Cụ thể, mục tiêu, quan điểm là năm 2022 phường Phú Tài phải tạo ra được bước đột phá trong công tác Cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính liên quan tới người dân và doanh nghiệp để khơi dậy và huy động mọi nguồn lực phát triển địa phương, nâng cao hiệu quả, hiệu lực điều hành của các bộ phận, các công chức có liên quan. Cải thiện mạnh mẽ và nâng cao năng lực công việc của từng cá nhân công chức, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ số, hướng tới phát triển bền vững, nhằm thích ứng với xu thế phát triển của cuộc cách mạng công nghệ số. Mục tiêu lớn nhất trong bước “đột phá về Cải cách hành chính” là UBND phường Phú Tài mạnh dạn “thay tư duy, đổi hình thức” để hoạt động có hiệu quả, mang chính quyền đến gần hơn với nhân dân.

Xác định Bộ phân Một cửa là bộ mặt giao dịch hành chính giữa cơ quan nhà nước với công dân và tổ chức trong quá trình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, do vậy UBND phường Phú Tài đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, hạ tầng cơ sở nhằm đáp ưng tốt về địa điểm, thay đổi thái độ phong cách làm việc của bộ phận này. Tại bộ phận “Một cửa”, mọi văn bản đều được niêm yết công khai danh mục, thủ tục hành chính, nguyên tắc tiếp khách, tiếp dân và quy tắc ứng xử giao tiếp của cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan, cán bộ trực tiếp tại bộ phận một cửa đều thực hiện một cách nghiêm túc để không còn “khoảng cách” giữa chính quyền với công dân.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Quốc Duy - Chủ tịch UBND phường Phú Tài cho biết: “Khi có chủ trương của tỉnh và thành phố về đẩy mạnh công tác Cải cách hành chính, thay mặt lãnh đạo UBND phường tôi đã kịp thời báo cáo, trao đổi, bàn bạc với Ban Thường vụ Đảng uỷ, tập thể cán bộ lãnh đạo UBND phường có hướng mở trong việc quan tâm, tạo điều kiện để thay đổi bộ phận một cửa; đồng thời, quán triệt kỹ đến toàn bộ cán bộ, công chức phường để triển khai thực hiện các bước đột phá trong Cải cách hành chính tại bô phận một cửa để gần dân hơn.”

Đến nay, bộ phận một cửa của phường đã có diện mạo mới, khoác lên một bố áo mới hoàn toàn khác so với trước đây. Thay đổi ở đây không chỉ là hình thức, mà thay đổi cả trong thái độ giao tiếp của cán bộ công chức với nhân dân, tạo chuyển biến thực sự. Bên cạnh việc thay đổi để phục vụ tốt hơn nhu cầu của nhân dân, UBND phường còn mong muốn tạo ra môi trường làm việc thoải mái, thoáng mát, khang trang, trang bị đầy đủ tất cả các phương tiện, vừa tạo điều kiện cho người dân tra cứu tư liệu; đồng thời, hỗ trợ cán bộ công chức phường phát huy tốt nhất vai trò của mình, năng lực của mình và hiệu quả làm việc của bộ phận này được nâng lên.

Người dân hài lòng

Thời gian gần đây, nhiều người dân đến làm TTHC tại bộ phận “một cửa” của phường Phú Tài đều bày tỏ sự hài lòng, thoải mái trong quá trình làm hồ sơ, thủ tục. Ngoài việc được ngồi chờ trong tiện nghi thoải mái, người dân nhanh chóng được cán bộ “một cửa” hướng dẫn quy trình, cách thực hiện TTHC trực tiếp và cả hồ sơ trực tuyến. Để tạo sự hài lòng cho người dân, UBND phường Phú Tài luôn chỉ đạo bộ phận “một cửa” nâng cao hiệu quả, chất lượng của cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2022, qua khảo sát 146 phiếu tất cả đều đánh giá tốt về mức độ hài lòng của người dân đến giao dịch tại bộ phận một cửa. Về dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4, UBND phường được tỉnh và thành phố quan tâm đầu tư máy móc thiết bị và UBND phường phân công nhân lực để thực hiện dịch vụ công. UBND phường đã thường xuyên chỉ đạo thực hiện tuyên truyền, vận động và hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện đăng ký thực hiện dịch vụ công mức độ 3 và 4; đồng thời, giải quyết và trả kết quả TTHC trực tuyến để tạo môi trường thuận lợi cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

Chú trọng “nâng cao chất lượng và thái độ phục vụ” của công chức.

Phường Phú Tài đã bố trí công tác cho CBCC phù hợp trình độ chuyên môn và năng lực công tác, nhất là cán bộ trực tiếp giải quyết TTHC cho người dân, tổ chức. Hiện nay, hầu hết CBCC của phường đều có trình độ từ đại học. Từ chất lượng cán bộ đã góp phần cho phường nâng cao hiệu quả áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý nhà nước, bảo đảm tất cả TTHC đều được chuẩn hóa thành quy trình ISO để kịp thời quản lý và đánh giá hiệu quả trong quá trình thực hiện công việc của CBCC. Phường đã thực hiện 36 quy trình điện tử trên 36 lĩnh vực thuộc cấp xã. Qua đó, 100% thủ tục đều được cấu trúc theo kiến trúc chính phủ điện tử phiên bản 2.0 và được cập nhật vào phần mềm một cửa điện tử của tỉnh; giảm thiểu tối đa việc sử dụng quy trình giấy, mất nhiều kinh phí in ấn và giảm thiểu tối đa thời gian truy xuất thông tin dữ liệu, đáp ứng và phục vụ nhanh chóng nhu cầu tìm hiểu thông tin, phục vụ công việc chuyên môn và tổ chức, cá nhân khi giao dịch hành chính…

Để tiếp tục hướng về nhân dân phục vụ, năm 2022, được sự quan tâm của UBND thành phố phường đã đầu tư cải tạo, nâng cấp Bộ phận Một cửa và phòng Tiếp công dân đảm bảo theo tiêu chuẩn quy định, tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch CCHC giai đoạn 2021 - 2025, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật để CBCC, người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội nhận thức đúng, đồng thuận và chấp hành các chủ trương, chính sách, nhiệm vụ CCHC của Đảng, Nhà nước và của địa phương. Cùng với đó là cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với 100% TTHC đủ điều kiện theo quy định của pháp luật trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh và được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Phường sẽ tiếp tục xây dựng đội ngũ CBCC thời 4.0, có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ đạt chuẩn theo chức danh và đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới, nhất là các công việc trực tiếp giải quyết TTHC cho người dân, tổ chức.

Khi tiếp công dân cũng như khi xử lý hồ sơ hành chính cho người dân, lãnh đạo UBND phường đã chỉ đạo Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính phải xây dựng và thực hiện hoá ứng xử và giao tiếp với nhân. Với mong muốn nâng cao văn hoá công vụ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ CBCC, đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ công vụ đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và xã hội.

Ông Nguyễn Quốc Duy - Chủ tịch UBND phường Phú Tài cho biết thêm: “Việc thay đổi của phường nhằm tác động tích cực vào đội ngũ CBCC phường khi thực thi nhiệm vụ, tạo điều kiện kích thích tư duy sáng tạo cho cán bộ trong đơn vị. Lãnh đạo phường luôn quan tâm quán triệt tốt đối với CBCC của đơn vị trong giao tiếp với nhân dân phải tôn trọng, lắng nghe, tân tình hướng dẫn về quy trình xử lý công việc và giải thích cặn kẽ những thắc mắc của người dân.”

Trong thời gian đến, UBND phường sẽ tiếp tục tập trung một số nhiệm vụ để thực hiện ngày càng tốt hơn công tác Cải cách hành chính, trong đó chú trọng tăng cường đổi mới, sáng tạo trong chỉ đạo điều hành cải cách hành chính, gắn với việc nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong tổ chức thực hiện từng nhiệm vụ cải cách hành chính được giao. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, kiểm tra cải cách hành chính dưới các hình thức phù hợp, hiệu quả, thiết thực. Tăng cường kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, kiên quyết xử lý nghiêm minh đối với những cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật kỷ cương hành chính, tham nhũng, tiêu cực và gây phiền hà cho Nhân dân. Thường xuyên theo dõi, đánh giá và khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, làm cơ sở cho việc nâng cao chất lượng phục vụ, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ Cải cách hành chính tại địa bàn phường Phú Tài.

 

P/s Bài, ảnh Minh Đăng.

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 4600
  • Trong tuần: 39 492
  • Tháng hiện tại: 146 813
  • Tổng lượt truy cập: 3554955
Đăng nhập