Phường Phú Tài triển khai Đề án 06

Phường Phú Tài triển khai Đề án 06

UBND phường Phú Tài vừa tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn phường (gọi tắt là Đề án 06) cho tất cả CBCC, Mặt trận, các đoàn thể, Công an, Quân sự của phường và các khu phố.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Duy - Chủ tịch UBND kiêm Tổ trưởng công tác Đề án 06 đã quán triệt các văn bản có liên quan Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và kế hoạch số 1585/KH-UBND ngày 05/4/2022 của UBND thành phố Phan Thiết; đồng thời, triển khai các văn bản của UBND phường như Quyết định thành lập Tổ công tác Đề án 06 của phường và 06 Tổ công tác trên địa bàn 06 khu phố, kế hoạch thực hiện và Quy chế hoạt động của Tổ công tác phường, khu phố.

Phân tích tại hội nghị cho thấy tầm quan trọng và tính tất yếu của Đề án 06: Dữ liệu dân cư là dữ liệu gốc, là nền tảng xây dựng Chính phủ điện tử, phát triển Chính phủ số, Xã hội số và nền kinh tế số. Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân cùng với ứng dụng VN-eID được ra đời là tiền đề để xây dựng Đề án 06; xác định rõ đối tượng phục vụ là người dân và doanh nghiệp được hưởng các tiện ích tốt nhất thông qua các dịch vụ hành chính công, an sinh xã hội và tiếp cận các dịch vụ thương mại thông qua Định danh điện tử. Trên tinh thần đó, Đề án đã xác định 7 quan điểm chỉ đạo, 5 nhóm tiện ích; trong kế hoạch triển khai đã xác định rõ lộ trình 13 nhóm nhiệm vụ chung, 89 nhiệm vụ cụ thể trong đó của địa phương 8 nhóm nhiệm vụ triển khai 25 dịch vụ công thiết yếu.

Mục tiêu và yêu cầu của Đề án được hiểu cụ thể: Người dân, doanh nghiệp tiếp cận và thực hiện dịch vụ công trực tuyến; sử dụng tài khoản Ngân hàng, mã số thuế, chữ ký số. Người dân nhận thức và sử dụng định danh điện tử, căn cước công dân và ứng dụng VN-eID, sử dụng thông tin giấy tờ tùy thân được tích hợp vào ứng dụng VN-eID phục vụ giao dịch đảm bảo an ninh, an toàn, chính xác và bảo mật; tiếp cận với người dân và các dịch vụ tiện ích do Nhà nước và doanh nghiệp triển khai như: An sinh xã hội, vay vốn tín chấp…Đưa nền tảng số, kỹ năng, công nghệ số đến người dân, doanh nghiệp thông qua Tổ công tác Đề án 06 nhằm thúc đẩy chuyển đổi số mạnh mẽ. Lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, minh bạch hóa các thủ tục hành chính; thực hiện người dân chỉ phải cung cấp thông tin một lần; tạo môi trường, điều kiện thuận lợi nhất cho người dân thực hiện các thủ tục hành chính. Thiết lập cơ chế phối hợp tại cấp huyện, cấp xã để rà soát, đối chiếu, cập nhật, đồng bộ giữa dữ liệu hộ tịch đã được đăng ký và lưu giữ theo thẩm quyền với dữ liệu về dân cư; các dữ liệu tiêm chủng, an sinh xã hội, đoàn thể, mặt trận tổ quốc, người thuộc diện chính sách, người có công…Huy động sự vào cuộc của toàn dân, tổ chức chính trị, đoàn, hội, mặt trận tổ quốc từ cấp huyện, cấp xã đến tổ dân phố, thôn, bản… phù hợp phát huy đặc điểm, tình hình của địa phương đặc biệt là vai trò của người đứng đầu cấp huyện, cấp xã trong thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06…

Chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Duy - Chủ tịch UBND kiêm Tổ trưởng Tổ công tác yêu cầu: Các thành viên Tổ công tác của phường cần “nêu gương” trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ; làm tốt vai trò thường trực tham mưu triển khai các hoạt động của Tổ công tác; trong đó, phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên đôn đốc chỉ đạo kịp thời tham mưu với Tổ công tác làm việc để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Duy trì chế độ giao ban định kỳ, đột xuất, chế độ báo cáo theo đúng quy định. Tập trung, đẩy mạnh việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục, tập trung rà soát dữ liệu trên hệ thống với dữ liệu thực để bảo đảm việc kết nối đúng không thiếu hoặc sai lệch. Tổ chức thử nghiệm để phát hiện tồn tại, thiếu sót kịp thời bổ sung chỉnh sửa trước khi công bố chính thức, nhằm tạo niềm tin cho nhân dân; làm sạch dữ liệu mũi tiêm là một trong những nội dung của Đề án 06; trách nhiệm của Tổ công tác; thông tin tiêm chủng phòng chống Covid-19 của người dân được hiển thị trên ứng dụng VN-eID phục vụ cho việc di chuyển đi lại theo Nghị quyết 128 của Chính phủ; phục vụ cấp hộ chiếu vắc xin đi nước ngoài. Yêu cầu Tổ công tác phường và khu phố triển khai thực hiện; lực lượng y tế, Công an làm nòng cốt.

 

P/s: Tin, ảnh Minh Đăng.

Minh Đăng
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 59
  • Hôm nay: 5516
  • Trong tuần: 47 456
  • Tháng hiện tại: 182 386
  • Tổng lượt truy cập: 2952456
Đăng nhập