Ủy ban Nhân dân thành phố xây dựng kế hoạch Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023

Chủ đề phát động của Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023 “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc”.

Với chủ đề này, Ủy ban Nhân dân thành phố xây dựng kế hoạch số  1215/KH-UBND ngày 10/3/2023 để triển khai, thực hiện trên địa bàn thành phố. Theo mục đích kế hoạch đề ra, nhằm nâng cao nhận thức các cấp, các cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động, người lao động và cộng đồng quan tâm, thực thi pháp luật về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ). Đồng thời, đẩy mạnh các chương trình hành động cụ thể về cải thiện điều kiện lao động, rà soát, xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn, đánh giá nguy cơ, rủi ro về ATVSLĐ; chăm sóc, nâng cao sức khỏe người lao động; phòng, chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ, BNN). Về yêu cầu đặt ra, việc tổ chức các hoạt động Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023 đảm bảo thiết thực, hiệu quả, trọng điểm. Khuyến kích các quan, tổ chức, sở sản xuất kinh doanh lựa chọn các vấn đề nổi cộm trong ngành, lĩnh vực làm chủ đề trong chương trình hành động về ATVSLĐ để mang lại tính hiệu quả cao.

           Thời gian và phạm vi triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023 được tổ chức từ ngày 01 đến ngày 31/5/2023. Phạm vi triển khai trên phạm vi toàn thành phố.

 

Trần Ngọc Sơn – Mặt Trận Phan Thiết

Trần Ngọc Sơn
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập