Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Phan Thiết triển khai thực hiện Đề án ​“Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”

Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Phan Thiết triển khai thực hiện Đề án

“Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, thói quen tìm hiểu, sử dụng và tuân theo pháp luật của cán bộ, hội viên phụ nữ và các tầng lớp nhân dân, trong đó lưu ý trẻ em, phụ nữ thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được nâng cao pháp luật; Nâng cao năng lực giám sát, phản biện xã hội của tổ chức Hội phụ nữ trong hỗ trợ cán bộ, hội viên phụ nữ và các tầng lớp nhân dân tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật, phát huy trách nhiệm của các cấp Hội trong việc hỗ trợ thông tin pháp luật, tư vấn pháp luật cho người dân; Bảo đảm các điều kiện để thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao đáp ứng yêu cầu thực tiễn, tạo thuận lợi cho cán bộ, hội viên phụ nữ và các tầng lớp nhân dân tiếp cận pháp luật.

               Trên đây là nội dung yêu cầu kế hoạch của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Phan Thiết để triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn thành phố Phan Thiết từ năm 2023 đến năm 2030.

 

Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân

 

 

     Theo đó, kế hoạch cũng đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện: 1.Thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật đến cán bộ, hội viên phụ nữ thành phố bằng các hình thức phù hợp gắn với nhiệm vụ công tác Hội; thông qua các hoạt động hưởng ứng tìm hiểu pháp luật, Hội thi trực tuyến do các ngành chức năng phát động; 2. Tiếp tục duy trì các hình, tổ phụ nữ tuyên truyền pháp luật gắn với đánh giá kết quả hoạt động và nhân rộng hình phù hợp với tình hình thực tế của Hội. Chủ động, phối hợp với ngành chuyên môn kịp thời cung cấp kiến thức về pháp luật đến rộng rãi cán bộ, hội viên phụ nữ bằng nhiều hình thức như tờ rơi, tờ gấp, chia sẻ thông tin pháp luật thông qua các kênh, mạng xã hội Zalo, Facebook, các trang, nhóm do Hội thành lập, quản ; 3. Phối hợp với các ngành chức năng mở các lớp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho cán bộ, hội viên phụ nữ; tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở; 4. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án 938 “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027”, trong đó chú ý quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ các đối tượng đặc thù, trẻ em, hội viên phụ nữ thuộc hộ nghèo, cận nghèo trong tiếp cận pháp luật; 5. Ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong tổ chức tuyên truyền, sinh hoạt để thu hút, tập hợp hội viên, phụ nữ tham gia sinh hoạt; 6. Kịp thời tuyên dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong hỗ trợ, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tiếp cận pháp luật của người dân; 7. Phát huy vai trò, chức năng của các tổ hòa giải cơ sở có sự tham gia của hội viên, phụ nữ; kịp thời quan tâm, hỗ trợ tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý đối với người dân có hoàn cảnh khó khăn trong việc tiếp cận pháp luật; phát huy hiệu quả các tổ phụ nữ với pháp luật để tuyên truyền tại cơ sở thông qua các buổi sinh hoạt chi, tổ Hội; vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia các cuộc thi tìm hiểu pháp luât...

 

    Trần Ngọc Sơn

Mặt Trận Phan Thiết
Trần Ngọc Sơn
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 3004
  • Trong tuần: 37 259
  • Tháng hiện tại: 146 563
  • Tổng lượt truy cập: 3549045
Đăng nhập