Xã Tiến Lợi Tổ chức Hội nghị Sơ kết 3 năm (2016-2018) thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2016-2020.

Xã Tiến Lợi

Xã Tiến Lợi Tổ chức Hội nghị Sơ kết 3 năm (2016-2018) thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2016-2020.12/10/2018 17:36:50

Xã Tiến Lợi Tổ chức Hội nghị Sơ kết 3 năm (2016-2018) thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2016-2020.

Sáng 14/9/2018, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa xã Tiến Lợi” tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2016-2020.

Tham dự hội nghị có Bà Nguyễn Thị Thu Thanh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, bà Nguyễn Thị Hoa – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào; các thành viên Ban Chỉ đạo xã; Bí thư chi bộ và các thành viên Ban vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” ở 5 thôn.

  Trong 3 năm (2016-2018), Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Chính quyền; sự phối hợp đồng bộ giữa Mặt trận, các Đoàn thể; cùng với sự đồng thuận, hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân và cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức phong trào Tiếp tục được duy trì và phát huy mạnh mẽ gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với các phong trào thi đua khác như phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phong trào “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”..…tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, đều khắp với nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng nâng cao chất lượng. Qua Phong trào xuất hiện nhiều gương người tốt việc tốt ở khu dân cư, tỷ lệ hộ gia đình đăng ký xây dựng Gia đình văn hóa và đạt danh hiệu gia đình văn hóa năm sau luôn cao hơn năm trước năm 2016, tỷ lệ hộ đăng ký là  95,97%, tỷ lệ hộ đạt danh hiệu GĐVH 92,29%; Năm 2017 tỷ lệ hộ đăng ký là 98,70%, tỷ lệ hộ đạt danh hiệu GĐVH 92,55%; Năm 2018, tỷ lệ hộ đăng ký là 98,96%. 5/5 thôn thực hiện giữ vững danh hiệu Thôn văn hóa hàng năm. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đã góp phần thúc đẩy phong trào đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm, cuối năm 2016 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 1,62 %; đến cuối năm 2017, hộ nghèo chiếm tỷ lệ 1,46% . Vận động Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”  hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu thành phố giao. Điểm nổi bật của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới” được nhân dân trong xã đồng tình hưởng ứng trong 3 năm (2016 – 2018) có 19 công trình giao thông nông thôn được xây dựng với tổng kinh phí là 3.062.000.000 đồng nhân nhân đóng góp là 1.071.700.000 đồng, xây dựng và sửa chữa 3 nhà văn hóa thôn với tổng kinh phí là 1.300.220.000 đồng nhân dân đóng góp là 135.600.000 đồng. Cuối năm 2016, xã Tiến Lợi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

           Tại hội nghị, Bà Nguyễn Thị Thu Thanh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã phát biểu đánh giá cao kết quả đạt được trong ba năm qua nhờ có sự phối hợp đồng bộ của hệ thống chính trị từ xã đến thôn và nhân dân xã Tiến Lợi. Đồng thời, nhấn mạnh trong thời gian tới phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục tồn tại hạn chế Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo ở xã, Ban vận động ở thôn, đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức làm cho nhân dân nhận thức đầy đủ hơn nữa về mục đích, ý nghĩa và nội dung của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xác định đây là một nhiệm vụ chính trị - xã hội rộng lớn, có tính toàn dân, toàn diện và chiến lược lâu dài trong thời kỳ đổi mới. Chú trọng nâng cao chất lượng phong trào từ cơ sở để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh trên địa bàn, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra mục tiêu đến năm 2019 Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, đến năm 2020 có trên 95% hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa và trên 92% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 5/5 thôn Giữ chuẩn danh hiệu “Thôn văn hóa”.

Tại hội nghị, UBND xã đã khen thưởng 05 Ban vận động 5 thôn đã có thành tích xuất sắc trong 3 năm (2016-2018) thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2016-2020./.

   

Các bài viết khác

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin Tức - Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 479 Trần Hưng Đạo - TP Phan Thiết - Bình Thuận

Điện thoại:(062).8215881 - Fax:(062).8219879

Thiết kế và phát triển bởi Unitech