Phường Phú Thủy tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Nông dân lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Phường Phú Thủy

Phường Phú Thủy tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Nông dân lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 - 202319/04/2018 08:54:00

Phường Phú Thủy tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Nông dân lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Ngày 11/4/2018 Ban Chấp hành Hội Nông dân phường Phú Thủy nhiệm kỳ 2012- 2017 đã tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Nông dân phường Phú Thủy nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Đồng chí Đỗ Thị Khang, Chủ tịch Hội Nông dân phường nhiệm kỳ 2012 - 2017 báo cáo đánh giá kết quả công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2012 – 2017, nêu lên các mặt làm được và chưa làm được của Hội, vai trò trách nhiệm của Hội viên Hội Nông dân thời kỳ mới và trong việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, khối Đại đoàn kết toàn dân và nêu lên phương hướng nhiệm kỳ 2018 – 2023.

  Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Hội nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm 17 đồng chí.

                                                                                                 Minh Thủy

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin Tức - Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 479 Trần Hưng Đạo - TP Phan Thiết - Bình Thuận

Điện thoại:(062).8215881 - Fax:(062).8219879

Thiết kế và phát triển bởi Unitech